PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Rola dotacji przedmiotowej w funkcjonowaniu polskich klubów sportowych o statusie organizacji pożytku publicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest wykazanie różnic w kondycji finansowo-organizacyjnej pomiędzy klubami sportowymi o statusie OPP otrzymującymi oraz nieotrzymującymi dotacji publicznej. Prowadząc wnioskowanie na obserwacji pełnej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi statystyki opisowej, wykazano, że kluby otrzymujące dotację dysponowały większymi przychodami, posiadały więcej członków i wolontariuszy oraz lepiej wynagradzały swoich pracowników niż kluby takiego wsparcia nieotrzymujące. Natomiast nie odnotowano różnic w dziedzinie średniej liczby odbiorców działań oraz wielkości zatrudnienia.
EN
The aim of the study was to verify whether receiving a public subsidy differentiates the financial and organizational situation in sports clubs. The study concerned the total population of sports clubs having the status of public benefit organization in Poland in 2015. The application of descriptive statistics to the data revealed that clubs with subsidies disposed of higher revenues, had more members and volunteers, and offered higher salaries to their employees than clubs without public support. In contrast, there were no differences in the average number of beneficiaries of sport activities and the amount of employment between both kinds of clubs.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl [dostęp: 20.01.2017].
 • Camy J., Clijsen L., Madella A., Pilkington A., Improving employment in the field of sport in Europe through vocational training, Vocasport project, Education and Culture DG, Brussels 2004.
 • Časlavova E., Berka P., The financial management of sports clubs in the Czech Republic, “Kinesiology” 2005, Vol. 37(2).
 • Enjolras B., The commercialization of voluntary sport organizations in Norway, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2002, Vol. 31(3), DOI: https://doi.org/10.1177/0899764002313003.
 • GUS, Kultura fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014, Warszawa–Rzeszów 2015.
 • Hallmann K., Feiler S., Breuer C., Design and delivery of sport for all programmes: should it be market, non-profit, or state-run?, “International Journal of Sport Policy and Politics” 2015, Vol. 7(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2015.1088051.
 • Henry I., Sport governance, organizational change and sports policy in the member states of the European Union, “東北大学大学院教育学研究科教育ネットワークセンター年報” 2009, Vol. 9.
 • Łysoń P., Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
 • Vos S., Breesch D., Késenne S., Van Hoecke J., Vanreusel B., Scheerder J., Governmental subsidies and coercive pressures. Evidence from sport clubs and their resource dependencies, “European Journal for Sport and Society” 2011, Vol. 8(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2011.11687882.
 • Waelbroeck-Rocha E., Avice E., Nguyen T.A., Mirgon C., Lourimi S., Mialet G., Montel J., Study on the funding of grassroots sports in the EU. With a focus on the internal market aspects concerning legislative frameworks and systems of financing, Eurostrategies 2011.
 • Wicker P., Breuer C., Scarcity of resources in German non-profit sport clubs, “Sport Management Review” 2011, Vol. 14(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2010.09.001.
 • Wicker P., Longley N., Breuer C., Revenue volatility in German nonprofit sports clubs, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2015, Vol. 44(1), DOI: https://doi.org/10.1177/0899764013499072.
 • Wyszyński A., Wyniki ekonomiczne klubów sportowych o statusie pożytku publicznego w Polsce. Economic performance of sports clubs charitable status in Poland, “Journal of Education, Health and Sport” 2015, Vol. 5(11), DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35676.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.