PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Wykreślanie podatników z rejestru VAT – przesłanki i konsekwencje

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z ważniejszych obowiązków administracyjnych nałożonych na podatników jest dokonanie rejestracji na potrzeby VAT. Przepisy podatkowe umożliwiają organom podatkowym wykreślanie podatników z rejestru VAT, w tym bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. W artykule omówiono zasady rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT oraz wskazano problemy i konsekwencje z tego wynikające. Celem opracowania jest także analiza skali dokonanych wykreśleń podatników z rejestru VAT, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmian w tym zakresie.
EN
One of the most important administrative duties imposed on taxpayers is VAT registration. Tax regulations allow tax authorities to remove taxpayers from the VAT register, including without the obligation to inform the entities. In the article the author presents rules for registration and removal of taxpayers from the VAT register and identifies the problems and consequences that result from it. The aim of the article is also to analyze the scale of removal of taxpayers from the VAT register, both before and after the changes were made.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2016.
 • Martini J., Skorupa P., Wojda M., Podatek od towarów i usług. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Michalik T., VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na interpelację nr 24698, 2014.
 • Pogroszewska M., Wykreślony podatnik wróci do rejestru VAT, jeśli przekona fiskusa, „Rzeczpospolita” 2017, 2 marca.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2015 r., III SA/Wa 3799/14.
 • Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2014.
 • Szulc M., Zalewski Ł., Zator w urzędach skarbowych. Działalność firmy rozpoczniesz z bardzo dużym poślizgiem, „Gazeta Prawna” 2017, 16 stycznia.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2017, poz. 201).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710).
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 2024).
 • Uzasadnienie do ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 • Wyrok TS z dnia 14 marca 2013 r., C-527/11.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r., I SA/Kr 516/16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.