PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych (na przykładzie MPO i KHK)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różne modele działania spółek komunalnych MPO Sp. z o.o. i KHK SA oraz zaproponowano metodę wyboru optymalnego rozwiązania za pomocą analizy wielokryterialnej. Jako kryteria mające wpływ na realizację i funkcjonowanie modelu uwzględniono aspekty formalno-prawne, aspekty podatkowe, analizę finansową, zarządzanie odpadami, aspekt społeczny oraz doświadczenie podmiotów. Zaproponowane kryteria mają charakter zarówno ilościowy (np. analiza finansowa), jak i jakościowy (np. odbiór społeczny). Na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej warianty polegające na aporcie udziałów MPO Sp. z o.o. do KHK SA oraz połączenie spółek przez przejęcie okazały się optymalnym rozwiązaniem.
EN
The article presents different models for cooperation of two municipal companies MPO and KHK. Multicriteria analysis is proposed as a method for selecting the optimal solution. As criteria affecting the implementation and functioning of the analyzed models, formal and legal aspects, tax aspects, financial analysis, waste management, social aspects and the experience of entities were taken into account. The criteria proposed are both quantitative e.g. financial analysis and qualitative e.g. social acceptance. On the basis of the multicriteria analysis, merger of companies by share apport of MPO to KHK and the acquisition has proved to be the optimal solution.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Ambukita E., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2014, z. 67.
 • Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.
 • Błaszczyk T., Trzaskalik T., Wielokryterialne planowanie projektów, „Decyzje” 2007, nr 7.
 • Cieślukowski M., Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Czerwonka L., Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 4(723).
 • Ejersbo N., Structural changes in Danish municipalities as part of a changing public sector, “Public Productivity” 1996, Vol. 18, No. 2.
 • Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 • García-Marmolejo G., Escalona-Segura G., Van Der Wal H., Multicriteria Evaluation of Wildlife Management Units in Campeche, Mexico, “Journal of Wildlife Management” 2008, Vol. 72, No. 5, DOI: https://doi.org/10.2193/2006-050.
 • Hook J.C., Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa 2002.
 • Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 • Krzysztofek A., Fuzja, wrogie przejęcie – sposób na rozwój przedsiębiorstwa? Na przykładzie Vistula S.A., Wólczanka S.A., Galeria Centrum Sp. z o.o., W. Kruk S.A., „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2013, nr 1.
 • Lee Min-Yang A., Braden J.B., Examining Mergers in Small CWSs: The Role of Regulatory Compliance, “Journal – American Water Works Association” 2008, Vol. 100, No. 11.
 • Linde B., Schalk R., Experience of the Employment Relationship after a Merger, “Management Revue” 2006, Vol. 17, No. 4.
 • Raju K.S., Pillai C.R.S., Multicriterion decision making in performance evaluation of an irrigation system, “European Journal of Operational Research” 1999, Vol. 112, DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00007-1.
 • Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2000.
 • Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 • Uchwała nr XCI/588/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r.
 • Uchwała nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.