PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój handlu o wysokiej częstotliwości, który powstał w latach 90. XX w., jest tak dynamiczny, że można stwierdzić, iż z pewnością będzie obecny w każdym kraju. Większość opracowań poświęconych handlowi o wysokiej częstotliwości można podzielić na: starające się wykazać, jak szkodliwy jest on dla systemu finansowego; opisujące modele biznesowe i współdziałanie z pozostałymi podmiotami rynku finansowego; wykazujące opłacalność handlu i podmiotów stosujących ten rodzaj handlu; poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem transakcji o wysokiej częstotliwości, chociaż ich liczba jest bardzo ograniczona. Niniejsze opracowanie ma na celu rozwijać zagadnienia związane z modelami biznesowymi, omawiając wybrane drapieżne techniki w handlu o wysokiej częstotliwości. Jest to dość istotne, ponieważ mogą one być zastosowane w warunkach o niskiej płynności oraz mogą wpływać bezpośrednio na działalność i stabilność pojedynczych, a także znaczących instytucji finansowych.
EN
The development of High-Frequency Trading since the 1990s has been so dynamic, that one may say it certainly will be present in every country, sooner or later. Most of the research dedicated to High-Frequency Trading is dedicated to show how detrimental it may be to the financial system, other present business models and integration with other entities of the financial market, some try to research how profitable this type of trading may be, and finally some research is dedicated to the risk analysis – although these papers are very limited. This paper is aimed to expand the topic of business models by showing selected strategies of High-Frequency Trading. This is very important since these strategies may be also implemented in conditions of lower liquidity and have a direct influence on the stability of large institutions.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Agarwal A., High Frequency Trading: Evolution and the Future, Capgemini 2012, www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • Arnuk S., Saluzzi J., Latency Arbitrage: The real power behind predatory high frequency trading, White Paper, Themis Trading LLC 2009, December.
 • Biais B., Woolley P., High frequency trading. Manuscript, Toulouse University, IDEI, 2011, www.eifr.eu/files/file2220879.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • BIS, High-frequency trading in the foreign exchange market, Basel 2011, www.bis.org/publ/mktc05.htm [dostęp: 10.04.2017].
 • Brunnermeier M.K., Pedersen L.H., Predatory trading, “Journal of Finance” 2005, Vol. 60(4).
 • Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C., Rise of the machines: High Frequency Trading in the foreign exchange market, “International Finance Discussion Papers. Federal Reserve Board” 2009, Vol. 980.
 • Chistalia M., High-frequency trading – Better than its reputation?, Deutsche Bank, 2011, www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000270960.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • Evans M.D.D., Lyons R.K., Order flow and exchange rate dynamics, “National Bureau of Economic Research” 1999, http://eprints.cdlib.org/uc/item/0dh1c16w.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • Gomber P., Arndt B., Lutat M., Uhle T., High-frequency trading, 2011, www.deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/11_about_us/Public_Affairs/High_Frequency_Trading.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • Gupta A., History of Algorithmic Trading, HFT and News Based Trading, 2017, www.quantinsti.com/blog/history-algorithmic-trading-hft [dostęp: 10.04.2017].
 • Hudak M., High Frequency Trading, International Markets, and Regulation, Dietrich College Senior Honors Program, Carnegie Mellon University, 2015.
 • Miller R.S., Shorter G., High-frequency trading: Overview of Recent Developments, CRS Report 44443, 2016.
 • Oehmke M., Brunnermeier M., Predatory Short Selling, NBER Working Papers 2013, Vol. 19514, http://citec.repec.org/d/nbr/nberwo/19514.html [dostęp: 10.04.2017].
 • Tse J., Lin X., Vincent D., High Frequency Trading – Measurement, Detection and Response, Credit Suisse, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.