PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a poziom zaangażowania pracowników. Wyniki badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Successful involvement of employees requires factors determining the level of involvement to be identified. The research problem was posed in the form of the following question: Does a correlation between organizational justice and employees’ involvement exist? The objective of the paper was to determine the relationship between variables, define its strength, and indicate HRM practices which may exert a positive impact upon the perception of organizational justice and boost employees’ involvement at the same time. In order to achieve such a goal, a study encompassing 2,076 employees of 57 large- and medium-sized Polish companies was conducted. Results of the study prove that a statistically significant correlation between procedural and distributive justice, and employees’ involvement exists. The strength of the relationship differs depending on various types of involvement.
PL
Warunkiem skutecznego budowania zaangażowania pracowników jest identyfikacja czynników go warunkujących. Problem badawczy sformułowany został jako pytanie: czy istnieje związek pomiędzy poczuciem sprawiedliwości a poziomem zaangażowania pracowników? Celem artykułu jest wykazanie związku między zmiennymi, określenie siły tego związku oraz wskazanie praktyk z zakresu ZZL, które mogą pozytywnie wpłynąć na postrzeganie sprawiedliwości organizacyjnej i jednocześnie wzmacniać poziom zaangażowania pracowników. Do realizacji tak postawionych celów przeprowadzono badania w grupie 2076 pracowników zatrudnionych w 57 dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy sprawiedliwością proceduralną i dystrybucyjną a zaangażowaniem pracowników. Siła tego związku różni się w przypadku różnych rodzajów zaangażowania.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Alvi A.K., Abbasi A. S., Impact of Organizational Justice on Employee Engagement in Banking Sector of Pakistan, “Middle-East Journal of Scientific Research” 2012, Vol. 12(5).
 • Aon Hewitt, Trends in Global Employee Engagement, 2015, Report, www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf [dostęp: 10.11.2016].
 • Charash Y.C., Spector P.E., The role of justice in organization: A meta-analysis, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” 2001, Vol. 86.
 • Colquitt J.A., On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure, “Journal of Applied Psychology” 2001, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386.
 • Colquitt J.A., Conlon D.E., Wesson M.J., Porter C.O., Ng K.Y., Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research, “Journal of Applied Psychology” 2001, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425.
 • Cropanzano R., Bowen D.E., Gilliland W., The management of organizational justice, “Academy of Management Perspectives” 2007 (November), DOI: https://doi.org/10.5465/AMP.2007.27895338.
 • Cropanzano R., Prehar C.A., Chen P.Y., Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice, “Group and Organization Management” 2002, Vol. 27, DOI: https://doi.org/10.1177/1059601102027003002.
 • Cropanzano R., Rupp D.E., Mohler C.J, Schminke M., Three roads to organizational justice, “Research in Personnel and Human Resources Management” 2001, Vol. 20, DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-7301(01)20001-2.
 • Gorgievski M.J., Bakker A.B., Schaufeli W.B., Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees, “Journal of Positive Psychology” 2010, Vol. 5(1), DOI: https://doi.org/10.1080/17439760903509606.
 • Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2012, nr 3–4.
 • Juchnowicz M., Skowron Ł., Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Kuvaas B., An exploration of how the employee-organization relationship affects the linkage between perception of developmental human resource practices and employee outcomes, “Journal of Management Studies” 2007, Vol. 45, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00710.x.
 • Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K., Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, „Medycyna Pracy” 2015, Vol. 66(2).
 • Meyer J.P., Allen N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, “Human Resource Management Review” 1991, Vol. 1(1), DOI: https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z.
 • Meyer J.P., Allen N.J., Smith C., Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-component Conceptualization, “Journal of Applied Psychology” 1993, Vol. 78, DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.4.538.
 • Meyer J.P., Stanley D.J., Herscovitch L., Topolnytsky L., Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, “Journal of Vocational Behavior” 2002, Vol. 61, DOI: https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1842.
 • Paré G., Tremblay M,. The influence of high-involvement human resources practices, procedural justice, organizational commitment, and citizenship behaviors on information technology professionals’ turnover intentions, “Group & Organization Management” 2007, Vol. 32, DOI: https://doi.org/10.1177/1059601106286875.
 • Saks A.M., Antecedents and consequences of employee engagement, “Journal of Managerial Psychology” 2006, Vol. 21(7), DOI: https://doi.org/10.1108/02683940610690169.
 • Schaufeli W.B., What is engagement?, [w:] C. Truss, K. Alfes, R. Delbridge, A. Shantz, E. Soane (eds.), Employee Engagement in Theory and Practice, Routledge, London 2013, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487878/1/125.pdf [dostęp: 12.03.2015].
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A., Horodecka A., Wybrane determinanty wpływu poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowników w organizacji. Badania porównawcze – Polska i Nowa Zelandia, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 3(163).
 • Wołowska A., Bańka A., Bazińska R., Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę. Mediacyjna rola klimatu psychologicznego, „Czasopismo Psychologiczne” 2010, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.