PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Funkcjonowanie strefy franka CFA – wstęp do krytycznej analizy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The CFA franc zone is a unique, on a worldwide scale, example of integration group based on monetary and economic cooperation, linking diverse countries which have one common feature – namely they were integral part of the French colonial empire. The CFA franc zone should contribute to economic growth and monetary and financial stability of the member states. The national economies are characterized by numerous structural and institutional weaknesses. The majority of franc CFA zone countries belong to the group of the poorest and the least developed states of the world. In the case of inflation, the countries were able to keep inflation within the convergence criteria limit, and they are characterized by the large cohesion in inflations rates, the countries differ significantly in terms of GDP growth and current account balance deficit. Moreover, WAEMU and CAEMC – the two unions within the CFA franc zone – are characterized by: low diversification of production and export structures, low proportion of intra-regional trade, low labour mobility, weak financial markets integration and lack of common fiscal policy.
PL
Strefa franka CFA stanowi wyjątkowy w skali świata przykład ugrupowania integracyjnego opartego na współpracy monetarnej oraz gospodarczej, łączącego państwa różnorodne, jednak mające ważną cechę wspólną, a mianowicie w przeszłości stanowiły one część francuskiego imperium kolonialnego. Funkcjonowanie strefy franka CFA ma przyczyniać się do wzrostu gospodarczego oraz stabilności pieniężnej i finansowej w państwach członkowskich. Krajowe gospodarki charakteryzują liczne słabości strukturalne oraz instytucjonalne. Większość krajów strefy franka CFA należy do grupy najuboższych i najmniej rozwiniętych państw świata. O ile w przypadku stóp inflacji badanym państwom udało się utrzymać stopy inflacji w wymaganej kryteriami konwergencji granicy i cechuje je ogólnie duża spójność w kształtowaniu się stopy inflacji, o tyle kraje te różnią się pod względem kształtowania się tempa wzrostu PKB oraz sald na rachunku bieżącym bilansu płatniczego. Ponadto WAEMU oraz CAEMC – unie funkcjonujące w ramach strefy franka CFA – charakteryzuje m.in. niskie zróżnicowanie struktury produkcji i eksportu, niski poziom handlu wewnątrzunijnego, niska mobilność siły roboczej, niski stopień integracji rynków finansowych oraz brak wspólnej polityki fiskalnej.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • AfDB, OECD, UNDP, African Economic Outlook, Sustainable Cities and Structural Transformation, OECD Publishing, Paris 2016.
 • African Business Magazine, A Brief History of the CFA Franc, 19.02.2012, http://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/a-brief-history-of-the-cfa-franc [dostęp: 27.02.2017].
 • Allen F., Giovannetti G., The effects of the financial crisis on Sub-Saharan Africa, “Review of Development Finance” 2011, Vol. 1(1).
 • Banque de France, Note d’information de la Zone franc, 2015a, www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/02/01/ni-zf-2015-08.pdf [dostęp: 15.02.2017].
 • Banque de France, The CFA franc zone, 2015b, https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/816153_fiche_zone-franc.pdf [dostęp: 15.02.2017].
 • Banque de France, The franc zone. Fact sheet, 2010.
 • Blouet B., Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century, Reaktion Books, London 2001.
 • Coppola F., In Africa: Understanding the CFA Franc and its Foreign Exchange Rate Impact, in Africa: Understanding the CFA Franc and its Foreign Exchange Rate Impact, 08.12.2016, www.americanexpress.com/us/content/foreign-exchange/articles/cfa-franc-and-its-foreign-exchange-rate-impact [dostęp: 03.03.2017].
 • Czernichowski K., Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Human Development Report 2016. Human Development for Everyone, United Nations Development Programme, United Nations, New York 2016.
 • IMF, Central African Economic and Monetary Community (Cemac) Common Policies of Member Countries Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director, Country Report 2016, No. 16/277.
 • Körner H., The Franc Zone of West and Central Africa. A Satellite System of European Monetary Union, “Intereconomics” 2002 (July/August), DOI: https://doi.org/10.1007/BF02930213.
 • Młodkowski P., Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 9.
 • Ndongo D., Francophone Africa: the Polemic over the CFA Franc, 18.09.2016, http://thecorner.eu/world-economy/francophone-africa-the-polemic-over-the-cfa-franc/57828 [dostęp: 05.03.2017].
 • Strauss-Kahn M.-O., Regional currency areas: a few lessons from the experiences of the Eurosystem and the CFA franc zone, “BIS Papers” 2010, No. 17.
 • Szklarz R., W świecie nie brak udanych unii walutowych, 22.06.2012, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-swiecie-nie-brak-udanych-unii-walutowych [dostęp: 03.03.2017].
 • http://data.imf.org [dostęp: 15.02.2017].
 • http://data.worldbank.org [dostęp: 15.02.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.