PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Giełdowe produkty strukturyzowane o średnim ryzyku na przykładzie instrumentów dostępnych na GPW w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Giełdowe produkty strukturyzowane należą do jednych z najmłodszych instrumentów rynku finansowego. Naśladują one zachowanie wartości instrumentu podstawowego, na który zostały wystawione, a tym samym dają inwestorom możliwość osiągnięcia zysku wynikającego ze zmiany wartości instrumentu bazowego bez konieczności jego zakupu. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oferowanych jest wiele rodzajów produktów strukturyzowanych. Są to produkty inwestycyjne z pełną lub częściową ochroną kapitału, bez ochrony kapitału, a także produkty lewarowane, wystawiane na takie instrumenty bazowe, jak: indeksy giełdowe, ceny towarów, walut czy akcji krajowych i zagranicznych firm. Celem opracowania jest przedstawienie zasad funkcjonowania produktów strukturyzowanych o średnim ryzyku dostępnych na warszawskiej giełdzie oraz analiza rozwoju tego rynku.
EN
Exchange-traded products (ETP) are one of the newest financial instruments offered on the financial market. They imitate changes in the value of underlying instrument, thus, they offer investors a possibility of making a profit of the underlying instrument without having to buy it. Currently, the Warsaw Stock Exchange offers many types of ETPs. They are investment products with full or partial capital protection, products without capital protection as well as leverage products, issued on such underlying instruments as indices, prices of commodity, currency or shares. This paper presents the mechanism of functioning of moderate risk ETP available on the Warsaw Stock Exchange and the results of the analysis of statistical data on these financial instruments.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Biuletyn statystyczny GPW w Warszawie za rok 2014, 2015, 2016, www.gpw.pl [dostęp: 20.03.2017].
 • Brdyś T., Instrumenty strukturyzowane na rynku finansowym, „Zeszyty Programu Top 15” 2008, nr 2.
 • Deng G., Husson T., McCann C., Valuation of Structured Products, “Journal of Alternative Investments” 2014, Vol. 16, No. 4, DOI: https://doi.org/10.3905/jai.2014.16.4.071.
 • Kondrakiewicz T., Rozwój rynku produktów strukturyzowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2(301).
 • Krzywda M., Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2010.
 • Kubacki D., Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania pieniędzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 266.
 • Raiffeisen Brokers, https://r-brokers.pl/certyfikaty/gpw-opis [dostęp: 20.03.2017].
 • Tomaszewski J., Giełdowe produkty strukturyzowane jako forma ekspozycji na ryzyko cenowe rynku metali szlachetnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.563.
 • Walczak M., Giełdowe produkty strukturyzowane – perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 31.
 • Walczak-Gańko M., Comparative analysis of exchange traded products markets in the Czech Republic, Hungary and Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 381.
 • World Federation of Exchanges Annual Statistics Guide, 2016, www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics [dostęp: 20.03.2017].
 • Zaremba A., Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.