PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa rodzinne kierują się w swojej działalności zarówno typowymi celami ekonomicznymi, jak i specyficznymi, związanymi z rodzinnym charakterem własności. Celem prezentowanych badań jest określenie znaczenia celów działalności przedsiębiorstw rodzinnych i czynników determinujących kierowanie się poszczególnymi celami. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wywiadów kwestionariuszowych na ogólnopolskiej próbie 396 przedsiębiorstw rodzinnych. Ich wyniki wskazują na występowanie hierarchii celów w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa rodzinne przywiązują szczególną wagę do istnienia w długim okresie i niezależności ekonomicznej. Nie zidentyfikowano jednoznacznego wpływu określonych charakterystyk przedsiębiorstwa na kierowanie się poszczególnymi celami.
EN
Family business in their activity are led by both typical economic objectives and specific goals related to family nature of property. The aim of this paper is to present the relevance of family business objectives and the factors which determinate individual goals. The research were carried out using a questionnaire interviews on a sample of 396 family businesses from Poland. The results show that there is a hierarchy of objectives in enterprises. Family businesses are more keen to long-term existence and economic independence. There is no clear impact of certain features of the company on different business objectives.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Achleitner A.-K. i in., Zielstrukturen in Familienunternehmen: Empirische Hinweise auf die Beziehung zwischen Unternehmens- und Familienzielen, „Zeitschrieft fűr KMU und Entrepreneurship“ 2010, Nr 3.
 • Arnoff C.E., McClure S.L.,Ward J.L., Sukcesja w firmach rodzinnych, Wydawnictwo MiP, Kraków 2012.
 • Aronoff C.E., Ward J.L., Family business values: How to assure a legacy of continuity and success, New York 2011.
 • Firma rodzinna to marka. Raport, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2017.
 • Firmy rodzinne w Polsce ’2014, PARP, Warszawa 2015.
 • Gersick K. i in., Generation to Generation – Live Cycles of the Family Business, Boston 1997.
 • Hepperle T., Stiftungen als Instrumente zur Lösung von Schnittstellenkonflikten in Familienunternehmen, Lohmar-Köln 2011.
 • Hiebl M.R.W., Die Rolle des Chief Financial Officer in groβen Familienunternehmen, Berlin 2012.
 • Jaskiewicz P., Klein S., The impact of goal alignment on board composition and board size in family businesses, “Journal of Business Research” 2007, Vol. 60(10), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.12.015.
 • Kersting H., Bitzer S., Dupierry R., Nachfolgermanagement in Familienunternehmen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2014.
 • Klein S., Familienunternehmen. Theoretische und empirische Grundlagen, 3. Aufl., Eul Verlag, Lohmar–Köln 2010.
 • Leible S., Windthorst K. (Hrsg.), Nachfolgeplanung in Familienunternehmen, JWV, Bayreuth 2014.
 • Olson P.D. i in., The impact of the family and the business on family business sustainability, “Journal of Business Venturing” 2003, Vol. 18(5), DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00014-4.
 • Overview of Family Business Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, Final Report of the Expert Group, European Commission, November 2009.
 • Pernsteiner H., Węcławski J. (red.), Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Petzinger T. Jr., The New Pioneers: The Men and Women Who Are Transforming the Workplace and Marketplace, New York 1999.
 • Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • PwC, Badanie Firm Rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, Instytut Biznesu Rodzinnego, 2015.
 • Schauer R., Kailer N., Feldbauer-Dürstmüller B. (Hrsg.), Mittelständische Unternehmen. Probleme der Unternehmensnachfolge, Trauner Verlag, Linz 2005.
 • Schweinsberg K., Koenen L.M., Fremdmanagement in Familienunternehmen, Bonn 2010.
 • Simon F.B. (Hrsg.), Die Familie des Familienunternehmens. Ein System zwischen Gefűhl und Geschäft, Heidelberg 2011.
 • Sten J., Transfers of Family Business to Non-Family Buyers. The Selling Business Family Perspective, Helsingsfors 2006.
 • Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324).
 • Wimmer R. i in., Familienunternehmen Auslaufmodell oder Erfolgstyp?, Wiesbaden 2005.
 • Ward J.L., Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership, San Francisco 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.