PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania zjawiska przerzucania obciążeń podatkowych z podatnika formalnego na rzeczywistego w przypadku wprowadzonego w Polsce w lutym 2016 r. podatku od niektórych instytucji finansowych. Z uwagi na fakt, że nowa danina publiczna obciąża przede wszystkim sektor bankowy, dokonano na wstępie analizy wpływu nowego podatku na sytuację finansową banków, której pogorszenie uruchamia badane zjawisko. Następnie podjęto próbę oceny skali przerzucania obciążeń podatkowych banków „w przód” i „w tył”.
EN
In this paper the author attempts to investigate the phenomenon of shifting the tax burden from a formal taxpayer to the real one in the case of the tax on some financial institutions, introduced in Poland in February 2016. The new tax is generally levied on the banking sector. Therefore, firstly, the analysis of the impact of the new burden on the financial situation of banks has been analyzed. The deterioration of banks’ situation triggers the tax shifting phenomenon, so secondly, an attempt to assess the scale of bank tax shifting “forward” and “backward” has been made.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Bankier, Jak pracuje się w bankach, Raport Bankier.pl, 2016.
 • Bernal A., Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 273.
 • Bernal A., Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4.
 • Deloitte i IBnGR, Rentowność sektora bankowego w Polsce, Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa 2015.
 • Ernst&Young, European Banking Barometer – 2016, 2016.
 • KNF, Dane miesięczne sektora bankowego – maj 2017, www.knf.gov.pl [dostęp: 10.04.2017].
 • Marszalewski M., Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa 2016.
 • Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Gdańsk 2015.
 • Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68).
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie I–IX 2016 r., Warszawa 2016.
 • Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, Druk nr 75, Sejm RP.
 • Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.