PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest kontynuacją badań literaturowych dotyczących testu świadomego myślenia – CRT. Autorki, po zaprezentowaniu krótkiego rysu teoretycznego, analizują wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie ponad 500 studentów. Analizy dowodzą, że test CRT jest dobrym narzędziem prognozującym racjonalne zachowanie jednostek, a wyniki w tym teście są zróżnicowane w zależności od płci czy stosunku do wiary.
EN
The article is the continuation of the literature review study of cognitive reflection test – CRT. After a short theoretical background of the subject, the authors present results of their empirical research conducted among over 500 students. The analyses show that CRT is a good predictor of rational behavior, and results from CRT depend from such determinants as sex or religion.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Calvillo D.P., Burgeno J.N., Cognitive reflection predicts: The acceptance of unfair ultimatum game offers, “Judgment and Decision Making” 2015, Vol. 10(4).
 • Czerwonka M., Test świadomego myślenia – heurystyki, religia, płeć, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.19.
 • Czerwonka M., Rzeszutek M., Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2012, nr 122.
 • Eckel C.C., Grossman P.J., Men, Women and Risk Aversion: Experimental Evidence, [w:] C. Plott, V. Smith (eds.), Handbook of Experimental Economics Results, Elsevier, New York 2008.
 • Frederick S., Cognitive Reflection and Decision Making, “Journal of Economics Perspectives” 2005, Vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1257/089533005775196732.
 • Hedges L.V., Nowell A., Sex Differences in Mental Test Scores, Variability and Numbers of High-Scoring Individuals, “Science” 1995, No. 269.
 • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2012.
 • Ponti G., Rodriguez-Lara I., Social preferences and cognitive reflection: Evidence from a dictator game experiment, “Frontiers in Behavioral Neuroscience” 2015, Vol. 9, DOI: https://doi.org/10.3389/fnbeh.2015.00146.
 • Shenhav A., Rand D.G., Greene J.D., Divine Intuition: Cognitive Style Influences Belief in God, “Journal of Experimental Psychology: General” 2012, Vol. 141(3).
 • Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., Assessing Miserly Information Processing: An Expansion of the Cognitive Reflection Test, “Thinking and Reasoning” 2014, No. 20.
 • Toplak M.E., West R.F., Stanovich K.E., The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics and Biases Tasks, “Memory & Cognition” 2011, No. 39.
 • Welsh M., Burns N., Delfabbro P., The Cognitive Reflection Test: How Much More than Numerical Ability?, [w:] M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.