PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Argumenty przeciw „pieniądzom z helikoptera”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the outbreak of the latest financial crisis central banks in several countries have decided to apply non-conventional monetary policy measures. Other monetary authorities behaved more conventionally but conducted a very loose monetary policy anyway. The goal of the paper is to discuss threats and possible consequences of treating the money instrumentally (monetary easing, government financing by the central bank). The authorities tend to arbitrary reinforce just one function of money, a medium of exchange, in order to artificially increase the sales and production of goods and services while neglecting other major function: a store of value. Fast growing money aggregates, awareness that there is no limit for money creation, and ideas such as “helicopter money” stimulate the attempts to storage the wealth in different form, e.g. cryptocurrency. The remarks were formulated from the conventional and Islamic finance perspective. Statistical data come from the euro area, Poland, and Iran, where banking system is fully Islamic.
PL
Po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego banki centralne szeregu krajów zaczęły wykorzystywać niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, zaś inne, choć pozostały przy bardziej tradycyjnych instrumentach, stosowały mało restrykcyjną politykę. Celem artykułu jest omówienie niebezpieczeństw i potencjalnych konsekwencji traktowania pieniądza w sposób instrumentalny (luzowanie ilościowe i finansowanie długu publicznego przez bank centralny). Władze państwowe mają tendencję do kładzenia nacisku na tylko jedną funkcję pieniądza, a mianowicie jako środka cyrkulacji, by w sztuczny sposób zwiększyć sprzedaż oraz produkcję towarów i świadczenie usług, przy jednoczesnym lekceważeniu innej ważnej funkcji: środka tezauryzacji. Szybko rosnące agregaty monetarne, świadomość, że nie ma tak naprawdę ograniczeń w kreacji pieniądza, jak również pomysły typu „pieniądz z helikoptera” powodują, że na znaczeniu zyskują pomysły, jak przechowywać bogactwo w innej formie, np. w kryptowalutach. Rozważania w artykule są prowadzone z perspektywy dwóch konwencjonalnych banków centralnych (EBC, NBP) i jednego islamskiego (Bank Centralny Iranu).
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Ayub M., Understanding Islamic finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.
 • Bagus P., Howden D., Gabriel A., Causes and Consequences of Inflation, “Business and Society Review” 2014, Vol. 119(4), DOI: https://doi.org/10.1111/basr.12043.
 • Blundell-Wignall A., The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology, “OECD Working Papers on Finance. Insurance and Private Pensions” 2014, No. 37.
 • Borio C., Secular Stagnation or Financial Cycle Drag?, National Association for Business Economics, 33rd Economic Policy Conference, 5–7 March 2017.
 • Borio C., Disyatat P., Unconventional Monetary Policies: An Appraisal, “BIS Working Papers” 2009, No. 292, November.
 • Buiter W.H., The Simple Analytics of Helicopter Money: Why It Works – Always, 23 August 2016, www.economics-ejournal.org [access: 20.06.2017].
 • Dwyer G.P., The Economics of Bitcoin and Similar Private Digital Currencies, “Journal of Financial Stability” 2015, No. 17.
 • Hosein I.N., The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money, Masjid Jāmi’ah, San Fernando 2007.
 • Pattipeilohy C., End J.W. van den, Tabbae M., Frost J., Haan J. de, Unconventional Monetary Policy of the ECB During the Financial Crisis: An Assessment and New Evidence, “DNB Working Paper” 2013, No. 381, May.
 • Rogoff K., Debt Supercycle, Not Secular Stagnation, [in:] O.J. Blanchard, R.G. Rajan, K.S. Rogoff, L.H. Summers (ed.), Progress and Confusion. The State of Macroeconomic Policy, The MIT Press, Cambridge, London 2016.
 • Sławiński A., The Limits to Monetary Policy Effectiveness, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2016, nr 1.
 • Turner A., Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance, Princeton University Press 2015a.
 • Turner A., The Case for Monetary Finance – An Essentially Political Issue, 16th Jacques Polak Annual Research Conference, IMF, Washington 2015b.
 • www.bitcoin.org [access: 20.06.2017].
 • www.cbi.ir/default_en.aspx [access: 20.06.2017].
 • www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html [access: 20.06.2017].
 • www.ecb.int [access: 20.06.2017].
 • www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx [access: 20.06.2017].
 • www.nbp.pl [access: 20.06.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.