PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

W poszukiwaniu przyczyn inicjowania dywidend

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główny problem badawczy postawiony w opracowaniu dotyczył przyczyn inicjowania przez spółki wypłat dywidend. Analizy prowadzono w kontekście teorii sygnalizacji, teorii agencji i teorii cyklu życia. Badanie przeprowadzono na populacji niefinansowych spółek inicjujących wypłaty dywidend w latach 2009–2013 i notowanych na GPW w Warszawie co najmniej przez 3 lata przed zdarzeniem. W związku z tak przyjętymi założeniami uzyskano populację 27 spółek – niewielka liczebność stanowi o ograniczeniach badania. Z uwagi na brak potwierdzenia statystycznej istotności przeprowadzonych analiz uznano, że nie ma podstaw do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków dotyczących przyczyn inicjowania wypłat dywidend, uznając, iż są konieczne dalsze badania w tym obszarze.
EN
The research analyses dividend initiations and the reasons why firms begin paying regular cash dividend to shareholders in the context of signaling theory, agency theory, and life cycle theory. The research was conducted on the population of non-financial companies initiating dividends payments in the years 2009–2013 and listed on the Warsaw Stock Exchange at least 3 years before the event. Due to such assumptions, a small number of the population (27 firms) was obtained, which affects a limitation of the study. The study does not show statistically significant results of the analysis, therefore, we are not able to indicate the reasons why Polish nonfinancial firms did begin regular cash dividends in the years 2009–2013. We assume the necessity of further research in this area.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Bhattacharaya S., Imperfect Information, dividend policy and “the bird in the hand” fallacy, “Bell Journal of Economics” 1979, No. 10.
 • Benartzi S., Michael R., Thaler R.H., Do changes in dividends signal the future or the past?, “Journal of Finance” 1997, Vol. 52, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb02723.x.
 • Black F., The dividend puzzle, “The Journal of Portfolio Management” 1976, Vol. 2.
 • Czerwonka L., Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2010, z. 34.
 • De Angelo H., De Angelo L., Stulz R.M., Dividend policy and the earned/contributed capital mix: Attest of the life cycle theory, “Journal of Financial Economics” 2006, Vol. 81.
 • Fargher N., Weighand R.A., Why Firms Begin Paying Dividends: Value, Growth and Life Cycle Effects, [w:] H.K. Baker (ed.), Dividends and Dividend Policy, John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2009.
 • Filbeck G., Asymmetric Information and Signaling Theory, [w:] H.K. Baker (ed.), Dividends and Dividend Policy, John Wiley&Sons Inc., New Jersey 2009.
 • Grullon G., Michaelly R., Benartzi S., Thaler R.H., Dividend changes do not signal changes in future profitability, “Journal of Business” 2005, Vol. 78, DOI: https://doi.org/10.1086/431438.
 • Grullon G., Michaelly R., Swaminathan B., Are dividend changes a sign of firm maturity?, “Journal of Business” 2002, Vol. 75, DOI: https://doi.org/10.1086/339889.
 • Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • John K., Williams J., Dividends, dilution and taxes: A signaling equilibrium, “Journal of Finance” 1985, Vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02363.x.
 • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011.
 • Michaely R., Thaler R.H., Womack K.L., Price reactions to dividend initiations and omissions: Overreaction or drift?, “The Journal of Finance” 1995, Vol. 50(2).
 • Miller M.H., Rock K., Dividend policy under asymmetric information, “Journal of Finance” 1985, Vol. 40, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb02362.x.
 • Nissim D., Ziv A., Dividend Changes and Future Profitability, “Journal of Finance” 2001, Vol. 56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.