PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wpływ sanacji kredytów frankowych na rynek swapów walutowych w PLN

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A discussion about various methods of FX conversion of currency loans indicates numerous social and economic implications for banking sector in Poland and its clients. A paper describes potential implication of FX conversion on currency swap market in PLN. Having in mind swap payout profile and its legal terms and non-residents role in market making, the restructuring of Swiss franc mortgages has an impact on swap valuation and both currency and liquidity exposure of banks. The analysis of market rates dynamic on emerging markets suggests that loan conversion will have moderate impact on the stability and level of prices of the hedging instruments referring to foreign currency liquidity risks.
PL
Dyskusja na temat różnych metod konwersji kredytów walutowych wskazuje na liczne implikacje społeczne i ekonomiczne dla sektora bankowego w Polsce i jego klientów. W artykule został opisany potencjalny wpływ przewalutowania kredytów na rynek swapów walutowych w PLN. Mając na uwadze konstrukcję swapów i rolę nierezydentów w kształtowaniu ich cen, sanacja portfeli frankowych ma i będzie miała znaczenie dla wyceny instrumentów zabezpieczających, opartych o kontrakty swapowe, oraz na pozycję płynności i pozycję walutową sektora bankowego. Obserwacja dynamiki cen na rynkach wschodzących wskazuje, że konwersja kredytów walutowych może mieć umiarkowany wpływ na stabilność i poziom cen instrumentów zabezpieczających ryzyko płynności w walutach obcych.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
author
References
  • Bianchetti M., Two Curves, One Price: Pricing & Hedging Interest Rate Derivatives Decoupling Forwarding and Discounting Yield Curves, “Risk Magazine” 2010 (August), DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1334356.
  • Bliss R., Kaufman G., Derivatives and systemic risk: Netting, collateral, and closeout, “Journal of Financial Stability” 2006, Vol. 2(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2005.05.001.
  • Boenkost W., Schmidt W., Cross currency swap valuation, “CPQF Working Paper Series” 2004, No. 2, DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1375540.
  • IMF, IMF Country Report No. 15/92, Hungary: 2015 Article IV Consultation, April 2015.
  • IMF, Hungary: Staff Report for the 2011 Article IV Consultation and Second Post-Program Monitoring Discussions, January 25, 2012.
  • NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Warszawa 2016.
  • Rządowe Centrum Legislacji, Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280803 [dostęp: 10.09.2017].
  • Singh M., Collateral, netting and systemic risk in the OTC derivatives market, “IMF Working Paper” 2010, Vol. 10, DOI: https://doi.org/10.5089/9781451982763.001.
  • UKNF, Raport o sytuacji banków w 2015 r., Warszawa 2016.
  • Whitall C., The Price is Wrong, “Risk Magazine” 2010 (March).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.