PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie jest alternatywną wobec tradycyjnej – wykorzystującej kapitalizację rynkową – metodą ważenia obligacji w portfelu indeksu. Polega ono na wyznaczaniu wag dla poszczególnych papierów dłużnych na podstawie czynników fundamentalnych, które pokazują potencjalną zdolność emitentów (firm lub państw) do obsługi długu i ich zdolność kredytową. Indeksy tego rodzaju funkcjonują od niedawna i są wykorzystywane przez stosunkowo niewiele instytucji finansowych, jednak ich znaczenie powinno rosnąć, gdyż – jak pokazują wyniki dotychczasowych badań – oferują one z reguły wyższe stopy zwrotu i stopy zwrotu ważone ryzykiem.
EN
Fundamental indexing on the fixed income market is an alternative to traditional – using market capitalisation – method of weighting bonds in the index portfolio. It involves the determination of weights for individual debt securities based on fundamental factors that show the potential ability to service debt and creditworthiness of issuers – companies or states. Indices of this kind have been running since recently and are used by comparatively few financial institutions, but their significance is expected to grow because – as the research shows – they generally offer higher returns and risk-adjusted performance.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Amenc N., Goltz F., Martellini L., Improved Beta? A comparision of index weighting schemes, “Journal of Indexes” 2011, Vol. 14(1).
 • Arnott R.D., Hsu J.C., Li F., Shepherd S.D., Applying Fundamental Index Methodology to Fixed Income, Working Paper 2007.
 • Arnott R.D., Hsu J.C., Li F., Shepherd S.D., Valuation-Indifferent Weighting for Bonds, “Journal of Portfolio Management” 2010, Vol. 36(3), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2010.36.3.117.
 • Arnott R.D., Hsu J.C., Moore P., Fundamental Indexation, “Financial Analysts Journal” 2005, Vol. 61(2), DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v61.n2.2718.
 • Bhansali V., Namvar E., Pukthuanthong K., Shepherd S.D., A Comparision of Municipal Bond Index Weighting Schemes, Working Paper 2010.
 • Bolla L., Fundamental Indexing in Global Bond Markets: The Risk Exposure Explains It All, “Financial Analysts Journal” 2017, Vol. 73(1), DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v73.n1.3.
 • Hsu J.C., Li F., Kalesnik V., Does Valuation-Indifferent Indexing Work for the Real Estate Market?, “Journal of Investing” 2010, Vol. 19(3), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/joi.2010.19.3.072.
 • Hsu J.C., Shepherd S.D., Redefining the High Yield Credit Risk Premium, Working Paper University of California-Los Angeles and Research Affiliates 2011.
 • Jong M. de, Stagnol L., A fundamental bond index including solvency criteria, “Journal of Asset Management” 2016, Vol. 17(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1057/jam.2016.15.
 • Jong M. de, Wu H., Fundamental indexation for bond markets, “The Journal of Risk Finance” 2014, Vol. 15(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JRF-05-2014-0060.
 • Miziołek T., Zaremba A., Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-06.
 • Shepherd S.D., A Fundamentally Weighted Broad-Based Fixed-Income Index, “Journal of Indexes” 2012, Vol. 15(1).
 • Tang H., Xu X.E., A Review of Fixed-Income Indexing and Index Investing, “The Journal of Wealth Management” 2017, Vol. 19(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2017.19.4.085.
 • Thomas C.J., Bennyhoff D.G., A review of alternative approaches to fixed income indexing, “Journal of Indexes” 2012, Vol. 15(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.