PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wyzwania współczesnej ekonomii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The recent crisis (2007–2008) has highlighted the weaknesses of the functioning economic theory, including financial instruments. It is, therefore, necessary to investigate what is the root causes of this, rather than focusing solely on an immediate examination of the phenomenon – also in the field of finance. The article shows a discussion of what is going on in this topic and points to the scale of the challenges facing modern finance.
PL
Ostatni kryzys (2007–2008) ukazał słabość funkcjonujących teorii ekonomicznych, w tym instrumentów finansowych. Niezbędne jest zatem zbadanie, jakie są dogłębne jego przyczyny, a nie skupianie się wyłącznie na doraźnym badaniu tego zjawiska, także w dziedzinie finansów. Artykuł pokazuje wycinek dyskusji, jaka toczy się w tym zakresie i wskazuje na skale wyzwań stawianych również przed współczesnymi finansami.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • European Commission, Economic Forecast, Brussel 2017 (Spring).
 • Galbraith J.K., Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Mifflin Company Boston, Boston 1969.
 • Galbraith J.K., The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth, Free Press, New York 2014.
 • Gejec W., Pragmatyzm ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Giza W., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – o poszukiwaniach ekonomii przyszłości, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Koźmiński A.K., Mikro i makrospołeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji, „Ekonomista” 1995, nr 1–2.
 • Koźmiński A.K., Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Mączyńska E., Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii, [w:] Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 • Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Niekipielow A., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
 • Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.