PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem płynności w przedsiębiorstwach w Polsce. Wskazano, że postępujące ryzyko płynności, wyrażające się m.in. zatorami płatniczymi, wymaga jego ograniczania. Literatura przedmiotu wyraźnie wskazuje na kształt procesu zarządzania tym ryzykiem, lecz firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do działań kształtujących płynność wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces zarządzania ryzykiem płynności ma często charakter in post i jest sprowadzany do windykacji już przeterminowanych należności. Z tego powodu nadal ogromne znaczenie mają działania, które spowodowałyby większe zainteresowanie przedsiębiorców ograniczaniem ryzyka płynności przed jego wystąpieniem.
EN
The paper presents the problem of liquidity in enterprises in Poland. It has been pointed out that the progressive liquidity risk, expressed inter alia by payment obstructions, requires limiting it. Source literature clearly indicates the shape of the risk management process, but companies do not attach importance to liquidity measures inside the company. The liquidity risk management process is often in post and is reduced to the eviction of already overdue receivables. Hence, it is still very important to take actions that would increase the interest of entrepreneurs in reducing the liquidity risk before its occurrence.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
  • Bisnote D&B Polska, Raport: Barometr płatności na świecie 2015.
  • Grzywacz J. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
  • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa 1995–2016.
  • GUS, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa, 1995–2015.
  • Jaworski W.L., Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998.
  • Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2013.
  • Rzeczycka A., Płynność w działalności przedsiębiorstw. Zarządzanie i ryzyko, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
  • www.RaportBIG.pl, 2015, 2016 [dostęp: 10.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.