PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wymiana informacji z terytoriami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową – stan obecny i perspektywy rozwoju

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań krajowych i międzynarodowych zmierzających ku zneutralizowaniu rosnącej popularności rajów podatkowych i ograniczeniu zjawiska „kapitału ucieczkowego”. W pracy skupiono się na inicjatywach nakierowanych na zwiększenie transparentności rynków, a także umożliwienie wymiany informacji podatkowych pomiędzy administracjami podatkowymi poszczególnych terytoriów. Metodą analityczno-porównawczą zbadano aktualny stan prawny porozumień mogących stanowić podstawę do wymiany informacji podatkowych między Rzecząpospolitą Polską a terytoriami „niewspółpracującymi”. W celu oceny skuteczności dostępnych rozwiązań przeanalizowano dane statystyczne dostarczone przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie. Artykuł zakończono wnioskami i próbami przewidzenia kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.
EN
The goal of the article is presenting the national and international efforts aimed at neutralising the growing popularity of tax havens and reducing the “flight capital” phenomenon. The paper analyses countermeasures implemented in order to increase the transparency of international financial markets. First, the article examines the current state of Polish agreements that can form the legal basis for the international exchange of tax information. Next parts of the paper analyse the statistical data provided by the Polish Office of Tax Information Exchange in Konin, in order to answer the research question, whether the available solutions constitute tools that allow for the efficient exchange of tax information with “uncooperative” territories. The final part of the paper includes concluding remarks, together with attempts to predict the direction of future development in international tax information exchange.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Barrett R., Confronting tax havens, the offshore phenomenon and money laundering, “International Tax Journal” 1997, Vol. 23, No. 2.
 • Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 marca 2016 r., kwiecień 2016.
 • Brzeziński B., Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy, [w:] P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy, Studia Finansowoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Departament Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów, Współpraca administracji podatkowych w zakresie międzynarodowej wymiany informacji podatkowych, „Biuletyn Skarbowy” 2010, nr 3.
 • FitzGerald V., International Tax Cooperation and Innovative Development Finance, DESA Working Paper No. 123, ST/ESA/2012/DWP/123, 2012 (January).
 • Izba Skarbowa w Poznaniu, Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Izby Skarbowej w Poznaniu z 2015 r., Regulamin Organizacyjny Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, 2015 (kwiecień).
 • Komisja Europejska, Commission Staff Working Document presenting an economic evaluation of the effects of Council Directive 2003/48/EC on the basis of the available data, Bruksela, 15.09.2008, SEC(2008) 2420.
 • Matyszewska E., Terytoria uznawane za raje podatkowe wprowadzają zmiany, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17.05.2010.
 • Ministerstwo Finansów, Wykaz umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-wymianie-informacji-w-sprawach-podatkowych [dostęp: 24.08.2017].
 • OECD, Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 2010 (z poźn. zm.).
 • OECD, Modelowa umowa w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, 2012 (z późn. zm.).
 • OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, 21.06.2014.
 • OECD, Towards Global Tax Cooperation, Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, 2000.
 • Slemrod J., Wilson J.D., Tax competition with parasitic tax havens, “Journal of Public Economics” 2009, Vol. 93, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.08.004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.