PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Integracja polskiego rynku papierów udziałowych i rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the research, which is the basis of this paper, is to answer the question whether integration of Polish equity and debt securities markets with foreign market influence economic growth in Poland. The following hypothesis has been put forward: integration of Polish equity and debt securities market with foreign markets has a significant impact on the capital market development and economic growth in Poland. The results of the research with implementation of econometric models confirm the hypothesis.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce. Sformułowano hipotezę badawczą, że integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz integracja polskiego rynku papierów dłużnych z zagranicą wpływa w sposób statystycznie i ekonomicznie istotny na rozwój rynku kapitałowego oraz wzrost gospodarczy w Polsce. Badania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych wykazały, że wzrost stopnia integracji polskiego rynku udziałowych i dłużnych papierów wartościowych z zagranicą wywiera pozytywny i dość znaczny wpływ zarówno na rozwój rynku akcji, jak i na wzrost gospodarczy w Polsce.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
  • Baele L., Ferrando A., Hördal P., Krylova E., Monnet C., Measuring Financial Integration in the Euro Area, “European Central Bank: Occasional Paper Series” 2004, No. 14.
  • Beck T., Al-Hussainy E., Financial Structure Dataset, revised September 2015, World Bank, Washington D.C 2015.
  • Bukowski S.I., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – obszar euro, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 2013.
  • Bukowski S.I., Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa 2011.
  • Coricelli F., Masten A.B., Masten I., Non-Linear Growth Effects of Financial Development: Does Financial Integration Matter?, “Journal of International Money and Finance” 2008, No. 27.
  • Dębski W., Bujnowicz I., Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 9.
  • Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P., Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model, [in:] S.I. Bukowski (ed.), Global Challenges of the 21st Century, Technical University of Radom, Radom 2010.
  • Friedrich Ch., Schnabel I., Zettelmeyer J., Financial Integration and Growth. Is Emerging Europe Different, “EBRD Working Paper” 2010, No. 123.
  • Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, “NBER Working Paper” 1989, No. 3189.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.