PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Parametr beta należy do najbardziej znanych w literaturze rynku finansowego. W odniesieniu do niego przeprowadzono w świecie wiele badań i analiz, których tematem m.in. była jego stabilność w kontekście podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia czy w zależności od częstotliwości pomiaru stopy zwrotu. Badań takich jest znacznie mniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w aspekcie porównawczym z krajami wysoko rozwiniętymi. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stabilności parametru beta dla największych spółek notowanych na rynku giełdowym w Warszawie, Frankfurcie i Paryżu w podziale na rynek byka i niedźwiedzia. Analiza jest przeprowadzona w oparciu o zmodyfikowany model Sharpe’a na danych miesięcznych z lat 2005–2015 i ma charakter porównawczy, głównie w stosunku do rynku polskiego. W opracowaniu weryfikowana jest hipoteza, czy parametry beta na wyżej wymienionych rynkach są stabilne. Weryfikacja odbywa się w oparciu o testy Chowa, t-Studenta i Kołmogorowa-Smirnowa.
EN
In the literature on the financial market, numerous studies have investigated the beta parameter. A lot of research has been carried out testing beta stability over bull and bear markets depending on frequency of measurement of the rate of return. It is hard to find that kind of study made for Central-Eastern European countries in comparison to other well developed Western countries. The main purpose of this article is to examine the stability of beta parameter for the largest companies listed on the Warsaw, Frankfurt, and Paris Stock Exchange, divided into bull and bear market conditions. The analysis is based on the modified model of Sharpe on the monthly data from the period 2005–2015. The article verifies the hypothesis that beta parameters are stable. Verification is done using the Chow, Student’s t, and Kolmogorov-Smirnov tests.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Badea L., CAPM in the Framework of Current European Capital Market, “Actual Problems of Economics” 2013, Vol. 8(146).
 • Bhaduri S., Durai S., Asymetric beta in bull and bear market conditions: Evidence from India, “Applied Financial Economics Letters” 2006, No. 2.
 • Brennan M.J., Copeland T.E., Beta Changes around Stock Splits: A Note, “Journal of Finance” 1988, Vol. 43(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02618.x.
 • Breusch T.S., Pagan A.R., A Simple Test for Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation, “Econometrica” 1979, Vol. 47. DOI: https://doi.org/10.2307/1911963.
 • Clarkson P.M., Thompson R., Empirical Estimates of Beta When Investors Face Estimation Risk, “Journal of Finance” 1990, Vol. 45(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03697.x.
 • Dębski W., Feder-Sempach E. (2012), Beta Coefficients of Polish Blue Chip Companies in the Period of 2005–2011, “Folia Oeconomica Stetinensia” 2012, No. 2.
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Świderski B., Beta Stability over Bull and Bear Market on the Warsaw Stock Exchange, “Folia Oeconomica Stetinensia” 2016, Vol. 16(1).
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Świderski B., Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW, ”Journal of Management and Finance” 2013, Vol. 11(2).
 • Dębski W., Feder-Sempach E., Wójcik S., Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Market – a Comparative Study (referat zaprezentowany na konferencji “Global Innovation and Knowledge Academy”, 28–30 czerwca 2017, Lizbona).
 • Eisenbeiss M., Kauermann G., Semmler W., Estimating Beta-Coefficients of German Stock Data: A Non-Parametric Approach, “European Journal of Finance” 2007, Vol. 13(6), DOI: https://doi.org/10.1080/13518470701201405.
 • Elsas R., El-Shaer M., Theissen E., Beta and returns revisited: Evidence from the German stock market, “Journal of International Financial Markets, Institutions & Money” 2003, Vol. 13(1), DOI: https://doi.org/10.1016/S1042-4431(02)00023-9.
 • Eubank A.A., Zumwalt J.K., An Analysis of the Forecast Error Impact of Alternative Beta Adjustment Techniques and Risk Classes, “The Journal of Finance” 1979, Vol. 34(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1979.tb02141.x.
 • Fabozzi F.F., Francis J.C., Stability Tests for Alphas and Betas over Bull and Bear Market Conditions, “The Journal of Finance” 1977, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb03312.x.
 • Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 • Kim M., Zumwalt K., An Analysis of Risk in Bull and Bear Markets, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1979, Vol. 14(5), DOI: https://doi.org/10.2307/2330303.
 • Levy R.A., Beta Coefficient as Predictors of Return, “Financial Analysts Journal” 1974, Vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v30.n1.61.
 • Lilti J.J., Montagner H.R., Beta, size and returns: A study on the French Stock Exchange, “Applied Financial Economics” 1998, Vol. 8(1), DOI: https://doi.org/10.1080/096031098333203.
 • Lin W.T., Chen Y.H., Investment Horizon and Beta Coefficient, “Journal of Business Research” 1990, Vol. 21(1), DOI: https://doi.org/10.1016/0148-2963(90)90003-V.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 • Pagan A.R., Sossounov K.A., A Simple Framework for Analyzing Bull and Bear Markets, “Journal of Applied Econometrics” 2003, Vol. 18, DOI: https://doi.org/10.1002/jae.664.
 • Ray K.K., Stability of Beta over Market Phases: An Empirical Study on Indian Stock Market, “International Research Journal of Finance and Economics” 2010, No. 50.
 • Sercu P., Vanderbroek M., Vinaimont T., Thin-Trading Effects in Beta: Bias v. Estimation Error, “Journal of Business Finance and Accounting” 2008, Vol. 35(9/10), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2008.02110.x.
 • Sharpe W.F., A Simplified Model of Portfolio Analysis, “Management Science” 1963, Vol. 9(2), DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277.
 • Tarczyński W., O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitałowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 561.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.