PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Tax expenditures a transparentność polityki fiskalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza praktyki raportowania tax expenditures w krajach Unii Europejskiej w kontekście transparentności polityki fiskalnej. Opracowanie jest jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest włączenie raportów tax expenditures przygotowywanych w krajach UE do procedury budżetowej oraz jak wpłynęłoby to na zwiększenie transparentności polityki fiskalnej. Badania dotyczące tax expenditures w kontekście transparentności polityki fiskalnej przeprowadzono na podstawie studiów literaturowych, analizy regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz analizy danych statystycznych publikowanych przez Eurostat, Komisję Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
EN
The aim of the article is to analyze the practice of reporting tax expenditures in member states of the European Union in the context of transparency of fiscal policy. It also attempts to answer the following questions: is it possible to include reports on tax expenditures prepared in EU countries in the budgetary procedure, and how would this contribute to increasing the transparency of fiscal policy? The study on tax expenditures in the context of transparency of fiscal policy was carried out based on literature studies, an analysis of legal regulations applicable in the European Union as well as an analysis of statistical data published by Eurostat, the European Commission and the International Monetary Fund.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Astarita C., Bauger L., Fatica S., Kalyva A., Mourre G., Wöhlbier F., Tax Expenditures in Direct Taxation in EU Member States, “Occasional Papers” 2014, No. 207.
 • Brixi H.P., Valenduc C.M.A., Swift Z.L. (eds.), Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington 2004.
 • Budlewska R., Raporty tax expenditures jako element ram budżetowych w krajach Unii Europejskiej, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej: definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, Vol. 56, No. 3, DOI: https://doi.org/10.17310/ntj.2003.3.11.
 • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 306/41 z 23 listopada 2011 r.).
 • Dziemianowicz R. (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej: definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • European Union, Report on Public Finances in EMU, “Institutional Paper” 2016, No. 045, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip045_en_0.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 2007, www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • IMF, Update on the fiscal transparency initiative, “IMF Policy Paper” 2014, www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, “IMF Occasional Paper” 1998, No. 158, www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • OECD, Best Practices for Budget Transparency, 2002, www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20 %20complete%20with%20cover%20page.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • OECD, Tax Expenditures in OECD Countries, Paris 2010.
 • Surrey S.S., Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge 1973, DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674436503.
 • Szpinger Z., Zasady zarządzania finansami publicznymi i ich znaczenie dla Polski, „Studia BAS” 2016, nr 3(47).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.