PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wykorzystanie płatności kartowych i mobilnych w rozliczeniach realizowanych przez młodzież studiującą kierunki ekonomiczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Płatności elektroniczne stanowią jeden z najprężniej rozwijających się obszarów rynku finansowego. Sprzyja temu wiele czynników, w tym czynniki ekonomiczne, prawne oraz techniczne. Do najpopularniejszych sposobów realizacji rozliczeń elektronicznych zaliczane są bardzo popularne i powszechne w użyciu karty płatnicze oraz bardzo dynamicznie rozwijające się płatności mobilne. Badania wykazały, że płatności kartowe wciąż cieszą się największą popularnością, natomiast płatności mobilne stanowią ich uzupełniającą formę. Dodatkowo stwierdzono, że poziom wykorzystywania tych form realizacji płatności stanowi potencjał dla dalszego rozwoju tego segmentu rynku finansowego.
EN
Electronic payments are one of the fastest growing financial market areas. This development is favoured by many factors, including economic, legal and technical. The most popular ways to implement electronic payments are very popular and widely used payment cards and very dynamically developing mobile payments. Research has shown that card payments are still the most popular, while mobile payments are their complementary form. In addition, it was found that the level of use of these forms of payment still confirms the great potential for further development of this financial market segment.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Chinowski B., Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój prognoza, KNF, Warszawa 2013.
 • Harasim J., Skłonność Polaków do korzystania z innowacyjnych instrumentów płatniczych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 3.
 • Kaszubski R., Widawski P., Mobilne systemy pieniądza elektronicznego i inne instrumenty mobilnych płatności, ZBP, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/mob_systemy_pieniadza.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Klimontowicz M., Płatności mobilne. Modele i uwarunkowania rozwoju, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, nr 4.
 • Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow [dostęp: 15.10.2017].
 • NBP, ABC Bankowości, „Przegląd NBP”, 16 stycznia 2011.
 • Orzechowski R., Mobilne płatności, „E-Mentor” 2004, nr 4.
 • Rolfe A., Youth attitudes to banking and online banking services, 2015, www.paymentscardsandmobile.com/youth-attitudes-to-banking-and-online-banking-services [dostęp: 15.10.2017].
 • „Stocznia” i Grupa IOS, Raport: Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce, Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupy IQS Sp. z o.o., Warszawa 2014.
 • Świecka B., Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych, III Kongres Płatności Bezgotówkowych, 18–19.03.2015.
 • TNS Polska, Raport: Młodzi w świecie finansów 2016, Warszawa 2016.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 873 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1036).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2013, poz. 1271).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. poz. 1916).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.