PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to examine the effectiveness of investment funds in the case of bull and bear market on the example of commodity funds. We highlighted 5 periods of decline and 4 periods of bull market in 2008–2016. The study included 10 commodity funds in Poland. The results show that the commodity fund managers were not able to avoid negative rates of return during periods of downturn and did not provide positive rates of return in bull markets.
PL
Celem artykułu jest zbadanie zagadnienia efektywności funduszy inwestycyjnych w przypadku okresów koniunktury oraz dekoniunktury na rynku na przykładzie funduszy surowcowych. W tym celu wyróżniono 5 okresów bessy oraz 4 okresy hossy w latach 2008–2016. W badaniu uwzględniono 10 funduszy surowcowych w Polsce. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarządzający funduszami surowcowymi nie byli w stanie uniknąć ujemnych stóp zwrotu w okresach bessy i nie zapewniali dodatnich stóp zwrotu w okresach hossy.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Balarie E., Commodities for Every Portfolio, John Wiley & Sons, Hoboken–New Jersey 2007.
  • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, metody oceny, analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.
  • Edwards F.R., Caglayan M.O., Hedge fund and commodity fund investment styles in bull and bear markets, Working Paper, Columbia University, 2000.
  • Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 63.
  • Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012a.
  • Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012b.
  • Wong K.H.Y, Exchange-traded funds in bullish and bearish markets, “Applied Economics Letters” 2010, Vol. 17, DOI: https://doi.org/10.1080/13504850903085035.
  • www.izfa.pl [dostęp: 10.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.