PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Dotacje jako transfery z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach konsolidacji sektora finansów publicznych w Polsce w ostatnich latach wydatki budżetu państwa na dotacje dynamicznie rosną, a stosunkowo niski jest ich udział w strukturze budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania jest ustalenie, w jakim stopniu dotacje jako transfery finansowe są wykorzystywane w realizacji zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych, a także zbadanie spójności i komplementarności wydatkowej polityki dotacyjnej władz publicznych oraz ustalenie czynników wyznaczających samodzielność wydatkową organów samorządu terytorialnego w obszarze dotacji przekazywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
EN
In the last years, government budget expenditure on subsidies has been increasing dynamically in the conditions of consolidation of the public finance sector. Their significance and role in the structure of the government budget expenditure and territorial self-government units budgets are different. The aim of the article is to determine to what extent subsidies, as financial transfers provided from the state budget and territorial self-government unit, are used to perform the function of public finance. The objective of the paper is also to examine the consistency and complementarity of expenditure grant policy of public authorities as well as to establish factors determining expenditure independence of local government authorities in the area of subsidies transferred from the budget of territorial self-government unit.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Colm G., Theory of Public Finanse: The Study in Public Economy by Richard A. Musgrave, “The Journal of Finanse” 1960, Vol. 1(1).
  • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, GUS, Warszawa 2015.
  • www.inf.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].
  • www.mf.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.