PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Determinanty struktury finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. Czy rodzina ma znaczenie?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest weryfikacja wpływu zaangażowania rodziny we własność i zarządzanie na strukturę finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. W artykule poddano analizie wskaźnik ogólnego zadłużenia, wielkość, branżę, zaangażowanie rodziny we własność, zaangażowanie rodziny w zarządzanie polskimi przedsiębiorstwami rodzinnymi. Do realizacji celu badawczego wykorzystano model regresji liniowej. Rezultaty uzyskane w badaniu sugerują istotny wpływ zaangażowania rodziny we własność i zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym na stosowaną w nich strukturę finansowania. Opracowanie stanowi uzupełnienie dostępnej wiedzy w zakresie kryteriów podejmowania decyzji finansowych w polskich firmach rodzinnych.
EN
The purpose of this article was to check the influence of family involvement in management and ownership on financial structure in family firms. We analyse debt ratio, size, industry, family involvement in management and family involvement in ownership using linear regression. The received results indicate that family involvement in ownership and management can affect the financial structure of family firms. This paper contributes to better understanding of the multidimensional aspect of the financial decision-making in family businesses.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Barton S.L., Matthews C.H., Small firm financing: Implications from a strategic management perspective, “Journal of Small Business Management” 1989, Vol. 27(1).
 • Boyer P., Roth H., The cost of equity capital for small business, “American Journal of Small Business” 1978, Vol. 2.
 • Gallo M.A., Tàpies J., Cappuyns K., Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, “Family Business Review” 2004, Vol. 17(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2004.00020.x.
 • Hutchinson R.W., The capital structure and investment decision of the small owner-managed firm: Some exploratory issues, “Small Business Economics” 1995, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1007/BF01135368.
 • Jensen M., Meckling W., Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and capital structure, “Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
 • Kaźmierska-Jóźwiak B., Marszałek J., Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie sektora usług turystycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, nr 1.
 • Matthews C.H., Vasudevan D.P., Barton S.L., Apana R., Capital structure decision making in privately held firms: Beyond the finance paradigm, “Family Business Review” 1994, Vol. 7(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1994.00349.x.
 • Mazzola P., Sciascia S., Kellermanns F.W., Non-linear effects of family sources of power on performance, “Journal of Business Research” 2013, Vol. 66, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.01.005.
 • McMahon R., Stanger A., Understanding the small enterprise financial objective function, “Entrepreneurship: Theory & Practice” 1995, Vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1177/104225879501900403.
 • Modigliani F., Miller M.H., The cost of capital, corporate finance and the theory of investment, “American Economic Review” 1958, Vol. 48(3).
 • Neubauer F., Lank A.G., The Family Business: Its Governance for Sustainability, Macmillan Press, London 1998, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-14465-5.
 • Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych. Podstawowe problemy rozwoju polskich firm rodzinnych, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
 • Ray G.H., Hutchinson P.J., The Financing and Financial Control of Small Enterprise Development, Gower Publishing, Aldershot 1983.
 • Romano C.A., Tanewski G.A., Smyrnios K.X., Capital structure decision making: A model for family business, “Journal of Business Venturing” 2000, Vol. 16.
 • Socha B., Struktura finansowania polskich firm rodzinnych w kontekście nadzoru właścicielskiego – raport z badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.
 • Stanworth M.J.K., Curran J., Growth and the small firm: An alternative view, “Journal of Management Studies” 1976, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1976.tb00527.x.
 • Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
 • Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 • Winnicka-Popczyk A., Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 3.
 • Zata-Poutziouris P., The financial structure and performance of owner-managed family firms: Evidence from the UK economy, “Universia Business Review” 2011, Vol. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.