PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym – perspektywa wahań koniunkturalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims at empirical evaluation of the impact of the market cycle on the performance of stock recommendations issued for the banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2000–2016. The research methods involved analyses of correlation and regression. The accuracy of each recommendation was assessed over 180 days since the date of its issuance. The examined sample covered 2801 recommendations and 347 121 observations of stock prices for 14 listed banks. The results of the research indicate that market cycle exerts impact on both directions and accuracy of analysts’ recommendations. The recommendations issued in the examined period were generally counteracting the extreme market sentiments, serving for stabilisation of banks’ stock prices around the intrinsic values estimated by analysts. The accuracy of target prices increased in the periods of bull market, and decreased in the periods of downturns.
PL
Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu wahań koniunkturalnych na trafność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych dla akcji banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000–2016. Badanie przeprowadzono metodami analizy korelacji i regresji. Dokładność każdej rekomendacji była oceniana w horyzoncie 180 dni od daty jej wydania. Badana próba objęła 2801 rekomendacji oraz 347 121 obserwacji kursów akcji dla 14 banków. Uzyskane wyniki wskazują, że wahania koniunkturalne wywierają wpływ zarówno na kierunki, jak i dokładność rekomendacji analityków. Rekomendacje wydawane w analizowanym okresie były zazwyczaj formułowane przeciwnie do skrajnych trendów rynkowych, służąc stabilizowaniu kursów akcji banków wokół szacowanych przez analityków wartości wewnętrznych. Dokładność rekomendacji wzrastała na ogół w okresach dominacji pozytywnych nastrojów, a obniżała się w okresach bessy.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
author
References
 • Arand A., Kerl A., Sell-side Analyst Research and Reported Conflicts of Interest, “European Financial Management” 2015, Vol. 21(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-036X.2012.00661.x.
 • Barber B., Lehavy R., Trueman B., Comparing the Stock Recommendation Performance of Investment Banks and Independent Research Firms, “Journal of Financial Economics” 2007, Vol. 85(2).
 • Barber B., Lehavy R., Trueman B., Ratings Changes, Ratings Levels and the Predictive Value of Analysts’ Recommendations, “Financial Management” 2010, Vol. 39(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01083.x.
 • Bolibok P., Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2006, „Annales UMCS. Sectio H” 2008, Vol. 42.
 • Booth L., Chang B., Zhou J., Which Analysts Lead the Herd in Stock Recommendations?, “Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2014, Vol. 29(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0148558X14537825.
 • Bradshaw T., Analyst Information Processing, Financial Regulation, and Academic Research, “The Accounting Review” 2009, Vol. 84(4), DOI: http://dx.doi.org/10.2308/accr.2009.84.4.1073.
 • Chang Y., Chan C., Financial Analysts’ Stock Recommendation Revisions and Stock Price Changes, “Applied Financial Economics” 2008, Vol. 18(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603100600606131.
 • Cowles A. III., Can Stock Market Forecasters Forecast?, “Econometrica” 1933, Vol. 1(3), DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907042.
 • Dąbrowski P., Hurraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 174.
 • Desai H., Rajgopal S., Yu J., Were Information Intermediaries Sensitive to the Financial Statement-Based Leading Indicators of Bank Distress Prior to the Financial Crisis?, “Contemporary Accounting Research” 2016, Vol. 33(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1911-3846.12161.
 • Devos E., Are Analysts’ Recommendations for Other Investment Banks Biased?, “Financial Management” 2014, Vol. 43(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/fima.12031.
 • Firth M., Lin C., Liu P., Xuan Y., The Client is King: Do Mutual Fund Relationships Bias Analyst Recommendations?, “Journal of Accounting Research” 2013, Vol. 51(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00469.x.
 • http://bossa.pl/pub/metastock/mstock/mstall.zip [data dostępu: 01.03.2017].
 • Kelly K., Low B., Tan H.-T., Tan S.-K., Investors’ Reliance on Analysts’ Stock Recommendations and Mitigating Mechanisms for Potential Overreliance, “Contemporary Accounting Research” 2012, Vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01138.x.
 • Kerl A., Target Price Accuracy, “Business Research” 2011, Vol. 4(1), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03342727.
 • Loh R., Investor Inattention and the Underreaction to Stock Recommendations, “Financial Management” 2011, Vol. 39(3).
 • Pastusiak R., Keller J., Stock Recommendations and Economic Realities, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, nr 16(1).
 • Premti A., Garcia-Feijoo L., Madura J., Information Content of Analyst Recommendations in the Banking Industry, “International Review of Financial Analysis” 2017, Vol. 49, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2016.11.005.
 • www.bankier.pl/gielda/rekomendacje [data dostępu: 01.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.