PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Dostępność kredytów bankowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw w Niemczech

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
SME plays a significant role in the German economy. Each entity has to raise funds for operation and development. Bank credit is the most common form of external financing of enterprises in Germany which results from the bank-oriented financial system. The authors’ purpose is to show the importance of bank loans in financing microenterprises in Germany.
PL
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy element gospodarki Niemiec. Największy udział w Mittelstand, szacowany na 82%, mają mikroprzedsiębiorstwa, dlatego efektywność ich działania i poziom innowacyjności determinują nie tylko konkurencyjność sektora MŚP, ale też gospodarki kraju. Każde przedsiębiorstwo na bieżącą działalność i realizację projektów inwestycyjnych musi pozyskać środki finansowe. Kredyt bankowy jest najpowszechniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, co wynika z „bankowo zorientowanego” niemieckiego systemu finansowego. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia i dostępności kredytów bankowych dla mikroprzedsiębiorstw w Niemczech.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
author
References
  • Boguszewski P., Mirowska D., Strzeliński K., Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, NBP, Warszawa 2016.
  • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Duliniec A., Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.
  • Galizia F., Measuring the “financing gap” of European corporations, European Communities, 2003.
  • Konopielko Ł., Kuskowski J., Ponichter-Kolenda M., Regulski A., Zawistowski J., Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014–2020, IBS, Warszawa 2013.
  • Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza, Difin, Warszawa 2016.
  • OECD, The SME Financing Gap, Vol. 1: Theory and Evidence, 2006.
  • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Zieliński T., Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego – struktura kapitału regulacyjnego banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 275.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.