PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora MŚP w Polsce w latach 2008–2015. Badanie nakładów na działalność innowacyjną zostało przeprowadzone w podziale na takie źródła finansowania, jak: środki własne, środki z budżetu państwa, bezzwrotne środki z zagranicy, kredyty bankowe i inne. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Analizowane podmioty gospodarcze realizujące działalność innowacyjną podzielono ze względu na klasę wielkości na dwie grupy: małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.
EN
The aim of this article is to analyze and evaluate the use of sources of financing the innovative activity of industrial enterprises in the SME sector in Poland in the years 2008–2015. The analysis of expenditures on innovation activity was divided into five sources of financing: own funds, state budget funds, non-repayable funds from abroad, bank loans and others. In the paper, the published data on the innovative activity of Polish companies were used. The examined companies were divided into two groups, due to the size class: small and medium.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J., Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.
 • Długosz J., Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe, [w:] A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji, Expol, Olsztyn 2013.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, Warszawa 2008.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Warszawa 2010.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Warszawa 2012.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Warszawa 2014a.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, Warszawa 2015.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.
 • GUS, Nauka i technika w 2007 r., Warszawa 2009.
 • GUS, Objaśnienia do formularza PNT-02 „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012–2014”, Warszawa 2014b.
 • Kerr W.R., Nanda R., Financing Innovation, “Annual Review of Financial Economics” 2015, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-financial-111914-041825.
 • Marszałek J., Starzyńska D., Innovation Activities in Companies in the Region of Lodz, [w:] J. Różański (red.), Business – Science Cooperation. The Case of Poland, Track@Kern Ltd, Manchester 2013a.
 • Marszałek J., Starzyńska D., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013b, nr 1.
 • Rębilas R., Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014.
 • Różański J., Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.493.
 • Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.