PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

System walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla sytemu walutowego opartego na długu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Już w czasach starożytnych złoto stanowiło symbol bogactwa i władzy, niedostępnych dla zwykłych obywateli. Czy złoto powinno odzyskać swoją pozycję w systemie finansowym i stanowić konkurencję dla obecnych walut? Celem artykułu jest przedstawienie rozważań nad nowym systemem walutowym, opartym na złocie, w kontekście procesów zachodzących w systemie finansowym. Wydaje się, że nowy system walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla systemu walutowego opartego na długu ma znaczenie wówczas, gdy globalny system finansowy osiągnie stopień nasycenia długiem uniemożliwiający osiągnięcie konsensusu w zakresie wyodrębnienia nowej dominującej waluty. Nowy globalny system walutowy oparty na złocie będzie jednak oznaczał przyspieszenie mechanizmu regulacyjnego w odniesieniu do realnej wartości dotychczasowych walut.
EN
In ancient times, gold was already a symbol of wealth and power inaccessible to ordinary citizens. Should gold regain its position in the financial system and compete for the current currencies? The purpose of this article is to present the importance of a new gold-based currency system in the context of processes taking place in the financial system. It seems that new gold-based currency system as a competition for debt-based currency system is important when the global financial system reaches the level of debt, making it impossible to reach a consensus on the emergence of a new dominant currency. New gold-based currency system will, however, start regulatory mechanism of the real value of the existing currencies.
Keywords
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006.
 • Forbes S., Ames E., Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec, MT Biznes Ltd., Warszawa 2015.
 • Kasprzak-Czelej A., Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.205.
 • Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.
 • Mamcarz K., Determinants of Gold Price in the Short Term, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015a, nr 74.
 • Mamcarz K., Long-term determinants of the price of gold, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015b, nr 252.
 • Middelkoop W., The Big Reset. Gold Wars and the Financial Endgame, AUP, Amsterdam 2014.
 • Morawski W., Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008.
 • Moskal A., Zawadzka D., Investment in gold as an example of alternative investment – in the context of capital market in Poland, “Economics and Management” 2014, No. 3.
 • O’Callaghan G., The structure and operation of the world gold market, International Monetary Fund 1991.
 • Rickards J., Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Helion, Gliwice 2015.
 • Włodarczyk B., Komu służy system finansowy? Refleksja po światowym kryzysie gospodarczym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, nr 140.
 • World Gould Council, Download the gold price in a range of currencies since December 1978, www.gold.org/research/download-the-gold-price-since-1978 [dostęp: 09.12.2017].
 • Zadora H., Zieliński T., Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.