PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Analiza niedoszacowania spółek zasilanych środkami funduszy private equity na GPW w Warszawie w latach 2007–2014

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Światową gospodarkę wyróżnia dynamiczny rozwój rynków finansowych, a wraz z nim tworzące się nowe, specyficzne segmenty tego rynku. Jednym z nich jest rynek funduszy venture capital oraz private equity, który bardzo dynamicznie rozwija się już od ponad 50 lat. Celem artykułu jest analiza poziomu niedoszacowania transakcji IPO na GPW w Warszawie spółek zasilanych funduszami venture capital oraz private equity. Analizując stopy zwrotu 16 spółek zasilanych funduszami VC oraz 238 spółek nieposiadających wsparcia funduszy wysokiego ryzyka w okresie 2007–2014, należy stwierdzić, że spółki tradycyjne osiągnęły niższy poziom niedoszacowania. Dla spółek szerokiego rynku poziom niedoszacowania pierwszej oferty publicznej wyniósł 7,3%, a dla spółek z kapitałem IPO już 8,24%.
EN
The global economy is distinguished by the dynamic development of financial markets and with it creating a new specific segments of the market. One of them is the market for venture capital and private equity funds, which has been developing very dynamically for more than 50 years. This article aims to analyze the level of underestimation of the IPO on the Warsaw Stock Exchange companies supplied by venture capital and private equity funds. Analyzing the rate of return of 16 companies backed by VC funds and 238 companies which do not have the support of venture capital funds in the 2007–2014 period, it should be stated that the  traditional companies reached the lower level of underestimation. For the companies of a broad market, the underestimation level of the IPO was 7.3% and for companies with VC/PE support – 8.24%.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
author
References
  • EVCA, Yearbook 2015, EVCA Zaventem.
  • NVCA, Industry overview, nvca.org.
  • Raport MSP, Rynek Venture Capital w Polsce – niska baza z dużym potencjałem, www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/26270,Rynek-Venture-Capital-w-Polsce-niska-baza-z-duzym-potencjalem.print [01.05.2016].
  • Sieradzki R., Does It Pay to Invest in IPOs? Evidence from the Warsaw Stock Exchange, NBP, Warszawa 2013.
  • Sieradzki R., Zasępa P., Underpricing of Private Equity/VentureCapital backed IPOs. Do they differ from other offers?, “Argumenta Oeconomica” 2016, No. 1.
  • Sukacz D., Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.