PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013–2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the problem of the quality of operational risk management systems in banks operating in Poland between 2013 and 2015. Questions about the possibility of analysis and evaluation of such systems on the basis of publicly available data were set. Legal acts regulating the creation of these systems were characterized, methods for determining capital requirements for operational risk and classification of operational events allowing operational loss data collection were listed. Potential tools for analysis and evaluation of operational risk management systems were indicated which are built on the basis of data from the financial statements of banks. The actual data from the Polish banking sector that describe the operational risk management process and a brief analysis of these data were presented.
PL
Artykuł dotyczy problematyki jakości systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Postawiono pytania o możliwość analizy i oceny takich systemów na podstawie danych ogólnie dostępnych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące zasady tworzenia tych systemów, wymieniono metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego i klasyfikację zdarzeń operacyjnych pozwalającą na gromadzenie danych o stratach operacyjnych. Wskazano poza tym potencjalne narzędzia analizy i oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym, jakimi są wskaźniki zbudowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych banków. Zaprezentowano dane rzeczywiste z polskiego sektora bankowego, charakteryzujące zarządzanie ryzykiem operacyjnym, oraz krótką analizę tych danych.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Abdymomunov A., Curti F., Improving the Robustness of Operational Risk Estimation and Stress Testing Through External Data Scaling, Working Paper, Federal Reserve Bank of Richmond, 2017.
  • Curti F., Ergen I., Le M., Migueis M., Stewart R., Benchmarking Operational Risk Models, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2016, www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016070pap.pdf [dostęp: 15.02.2017].
  • Danielsson J., Blame the Models, “Journal of Financial Stability” 2008, Vol. 4(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.09.003.
  • Gabaix X., Laibson D., The Seven Properties of Good Models, The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook, Oxford University Press, Oxford 2008.
  • Gospodarowicz A., Ryzyko operacyjne w banku, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • KNF, Pakiet CRD IV/CRR, www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_tekst.html [dostęp: 15.02.2017].
  • KNF, Rekomendacja M, www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf [dostęp: 15.02.2017].
  • Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.