PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Determinanty wykorzystania dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępujące zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dochodów gospodarstw rolnych. Jednym z instrumentów mogących zapewnić stabilizację dochodów w rolnictwie jest ubezpieczenie. Celem badania było określenie czynników determinujących prawdopodobieństwo posiadania dobrowolnych ubezpieczeń rolnych. Badania przeprowadzono na grupie 256 rolników z regionu Pomorza Środkowego. Dane zostały zebrane przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Do zbadania wpływu wybranych czynników na prawdopodobieństwo posiadania dobrowolnych ubezpieczeń wykorzystano regresję logistyczną. Zestaw potencjalnych cech diagnostycznych stanowiło 18 zmiennych o charakterze jakościowym i ilościowym. Po dokonaniu formalnej selekcji cech, za pomocą regresji krokowej w tył, otrzymano cztery cechy, które mają statystycznie istotny oraz pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia rolnego. Są to: dominująca klasa gleb w gospodarstwie rolnym, zasoby środków trwałych gospodarstwa rolnego, wystąpienie szkody w przeszłości i wysokość składki dobrowolnego ubezpieczenia.
EN
Climate change is a serious threat to the safety of farms’ income. One of the key instruments in ensuring stabilization of farmers’ income is an agriculture insurance. The study aims to analyze determinants of joining the system of a voluntary agricultural insurance. The examination builds upon primary data collected by means of a questionnaire among 256 farmers in the Middle Pomerania region. Logistic regression was employed to test an impact of 18 quantitative and qualitative variables on the probability to join the voluntary agricultural insurance. The results show that the probability of agricultural insurance being used is positively influenced by (a) (higher) class of soil in a farm, (b) (larger) volume of the farm’s fixed assets, (c) occurrence of past damage and (d) (lower) cost of the voluntary insurance.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Ahsan S.M., Ali A., Kurian J.N., Toward a theory of agricultural insurance, “American Journal of Agricultural Economics” 1987, Vol. 69(3).
 • Bednarczyk T.H., Jańska A., Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.45.
 • Branstrand F., Wester F., Factors affecting crop insurance decision: A survey among Swedish farmers, Degree project/SLU, Department of Economics, No. 878, Uppsala 2014.
 • Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 • Ellis E., Farmers Willingness to pay for crop insurance: Evidence from Easter Ghana, 2016, http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1493596517162~491 [dostęp: 20.03.2018].
 • Enjolras G., Capitanio F., Adinolfi F., The demand for crop insurance: Combined approaches for France and Italy, “Agricultural Economics Review” 2012, Vol. 13(1).
 • Falola A., Ayinde A.E., Agboola B.O., Willingness to take agricultural insurance by cocoa farmers in Nigeria, “International Journal of Food and Agricultural Economics” 2013, Vol. 1(1).
 • Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996.
 • Hosmer D.W., Lemenshow S., May S., Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data, Wiley-Blackwell, London 2008, DOI: https://doi.org/10.1002/9780470258019.
 • Kurdyś-Kujawska A., Factors affecting the possesion on an insurance in farms of Middle Pomerania: Empirical verification, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 428.
 • Kurdyś-Kujawska A., Ocena funkcjonowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie w latach 2002–2010, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2013.
 • Kwadzo T.-M.G., Kuwornu J.K.M., Amadu I.S.B., Food crop farmers’ willingness to participate in market-based crop insurance scheme: Evidence from Ghana, “Research in Applied Economics” 2013, Vol. 5(1).
 • Long T.Q., Minh T.B., Manh N.C., Thanh V.T., Farm households’ willingness to pay for crop (micro) insurance in rural Vietnam: An investigation using contingent valuation method, “EADN Working Paper” 2013, No. 64.
 • Maddala G.S., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, New York 2001.
 • Makaudze E.M., Miranda M.J., Catastrophic drought insurance based on the remotely sensed normalized difference vegetation index for smallholder farmers in Zimbabwe, Contributed Paper Presented at the Joint 3rd African Association of Agricultural Economists (AAE) and 48th Agricultural Economists Association of South Africa (AEASA) Conference 2010.
 • Nyabochwa M.M.M., Factors Influencing the Use of Agriculture Insurance as a Means for Enhancing Food Security in Kiambu County in Kenya, 2015, http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/90585/Nyabochwa_Factors%20influencing%20the%20use%20of%20agriculture%20insurance%20as%20a%20means%20for%20enhancing%20food%20security.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.03.2018].
 • Sadati S.A., Ghobadi F.R., Sadati S.A., Mohamadi Y., Sharifi O., Asakereh A., Survey of effective factors on adoption of crop insurance among farmers: A case study of Behbahan County, “African Journal of Agricultural Research” 2010, Vol. 5(16).
 • Smith V.H., Baquet A.E., Insurance: Evidence from Montana Wheat Farms, “American Journal Agricultural Economics” 1996, No. 1.
 • Sompolska-Rzechuła A., Świtłyk M., Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo poprawy przychodów gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2016, nr 4.
 • Stanisz A., Przystępny kurs z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 3, Statsoft, Kraków 2007.
 • Tsikirayi C.M.R., Makoni E., Matiza J., Analysis of the uptake of agricultural insurance services by the agricultural sector in Zimbabwe, “Journal of International Business and Cultural Studies” 2013, No. 7.
 • Wicka A. (red.), Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.