PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Wybrane uwarunkowania podziału zysku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podział zysku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem dywidend. Sposób podziału zysku decyduje o poziomie reinwestowanych zysków w Polsce i o poziomie dochodów z tytułu podatku dochodowego do budżetu. Dane empiryczne dotyczące zagadnienia nie są zbyt precyzyjne, jednak widać, że struktura płatności i rentowność tej grupy podmiotów są dosyć stabilne w czasie.
EN
The article shows the distribution of profits in entities with foreign capital, mainly in reference to the problem of dividends. The way of sharing profits determines the level of reinvested profits in Poland and the level of profits gained by the budget from corporate income tax. The empirical data concerning the problem is not very precise. However, it can be seen that the payment structure and profitability of this group of entities are stabile enough in time.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
author
References
 • Black F., The Dividend Puzzle, “The Journal of Portfolio Management” 1976, Vol. 2(2), DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.1976.408558.
 • Desai M.A., Foley C.F., Hines J.R., Capital Controls, Liberalizations, and Foreign Direct Investment, “Review of Financial Studies” 2006, Vol. 19, DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj041.
 • Desai M.A., Foley C.F., Hines J.R., Chains of Ownership, Regional Tax Competition and Foreign Direct Investment, [w:] H. Herrmann, R.E. Lipsey (eds.), Foreign Direct Investment in the Real and Financial Sector of Industrial Countries, Springer, Berlin 2003.
 • GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym za lata 2003–2015, Warszawa 2016.
 • Kar D., Spanjers J., Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013, Global Financial Integrity 2015.
 • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie WSE, Kraków 2011.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., Agency Problems and Dividend Policies Around the World, “The Journal of Finance” 2000, Vol. 55(3), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00199.
 • NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 r., Warszawa 2009.
 • NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, 2008–2015, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html [dostęp: 10.03.2018].
 • Scholes M.S., Wolfson M.A., Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey 1992.
 • Uchman J., Wypłaty dywidend w spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2/2.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.