PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Zarządzanie ryzykiem procesów w Systemie Zarządzania Jakością

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article refers to the issue of risk management. It gives an example of the implementation of the risk management process in an enterprise operating in an environment of quality management system ISO 9001. The case study is preceded with a theoretical background of the process approach and risk-based approach in the context of international standardization.
PL
Artykuł odnosi się do zagadnień zarządzania ryzykiem. W opracowaniu podano przykład wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie działającym w środowisku systemu zarządzania jakością ISO 9001. Studium przypadku jest poprzedzone teoretycznym opisem podejścia procesowego i podejścia opartego na ryzyku w kontekście międzynarodowej standaryzacji.
Keywords
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
  • Fałek Z., Standardy zarządzania ryzykiem jako narzędzia budowania wartości przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej, [w:] Urbanek P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 2: Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
  • Lisiecka K., Zarządzanie ryzykiem determinantą jakości zarządzania przedsiębiorstwem, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3, cz. 1.
  • Norma PN-EN ISO 9001:2015-10P, Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania, PKN, 2016.
  • Norma PN ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne, PKN, 2012.
  • Panasiewicz A., Metodyka zarządzania ryzykiem zgodna ze standardem ISO 31000, [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  • Serafin R., Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem dostaw w procesach produkcyjnych, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2013, nr 3.
  • Urbaniak M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości, „Problemy Jakości” 2016, nr 6.
  • Wróblewski D., Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.