PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój grup bankowo-ubezpieczeniowych wzmacnia procesy związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu bankowych kanałów dystrybucji. W porównaniu z klasyczną dystrybucją usług ubezpieczeniowych takie rozwiązania przynoszą wzajemne korzyści dla banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz klientów. Klienci mają wymierne korzyści w postaci niższych składek, ubezpieczyciele z kolei ponoszą mniejsze koszty sprzedaży swoich produktów ubezpieczeniowych. Banki natomiast zyskują prowizję z pobieranych składek i mają szerszą z tego tytułu ofertę świadczonych usług. Zgodnie z przyjętą strategią firmy wspólnie realizujące koncepcję bancassurance tworzą uzupełniającą się ofertę produktową, rozwijają kanały dystrybucji oraz wzajemnie wspierają się w usprawnianiu procesów sprzedażowych tak, aby proponować klientom kompleksowe rozwiązania finansowe.
EN
Development of bancassurance groups strengthens processes linked with insurance products sales, especially those using banking distribution channels. In comparison with classic distribution of insurance services such a solution yields measurable benefits for a bank, an insurance company and clients. The clients gain lower premiums, the insurance companies face lower costs of their products sales, while the banks get commissions out of collected premiums and in consequence can offer a wider range of services. Accordingly to established strategy companies mutually implementing bancassurance concept create complementary product offer, develop distribution channels, support one another in improvement of sales processes, so as to propose to clients complex financial solutions.
Keywords
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z 2007 r. pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce” – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r., Warszawa 2012.
 • Gawrychowski M., Druga rewolucja w bancassurance, „Puls Biznesu” 2015, nr 178.
 • Grygutis J., Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 • Gwizdała J., Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007–2009, „Wiadomości Ubezpieczeniowe – Nauka dla Praktyki”, PIU, Warszawa 2010.
 • Kotowicz A., Raport: Koncentracja Sektora Bankowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
 • Kowalewski O., Bancassurance. Stan i perspektywy prawno-ekonomiczne, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2003, nr 23(218).
 • Pleśniak A., Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 167.
 • Pokrzywniak J., Bancassurance w nowym prawie ubezpieczeniowym, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2014, nr 2.
 • Raport: Badanie rynku bancassurance przedstawiony przez Norberta Jeziolowicza – Dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków Polskich na VI Kongresie Bancassurance, Józefów 2014.
 • Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, KNF, Warszawa 2014.
 • Stankunowicz E., Banki się kończą, kiedyś założę nowy biznes – rozmowa z Wojciechem Sobierajem, „Forbes”, 27.08.2015.
 • Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Śliperski M., Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.
 • www.fundingcircle.com [dostęp: 30.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.