PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Kariera i kompetencje informatyczne w sektorze usług biznesowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra usług biznesowych są miejscem zatrudnienia specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości oraz profesjonalistów o umiejętnościach z obszaru IT. W Polsce z roku na rok powstaje ich coraz więcej. Dając zatrudnienie około 200 tys. osób, zaczynają poszukiwać kandydatów z wyższymi kwalifikacjami. W artykule zawarto rozważania ogólne, dotyczące czynników atrakcyjności lokalizacji dla otwierania jednostek świadczących usługi biznesowe, koncentrując się na puli kompetencji i możliwości pozyskiwania talentów. Omówiono, na podstawie analizy przeprowadzonych badań, stan wiedzy i oczekiwania studentów Uniwersytetu Łódzkiego w stosunku do zatrudnienia w jednostkach tego sektora.
EN
Shared Services sector became on of the main places hiring accounting and finance specialists as well as professionals with IT skills. New entrants are opened in Poland every year, employing about 200,000 people and increasingly seeking candidates with higher qualifications. The paper discusses favorable location factors for the SSC and BPO underlining the important role of the talent and competence pull as a prerequisite for the success of a shared services center and considering the quality and performance of business services provided by these centers. The result of the research conducted among the University of Lodz students is presented and short discussion on the state of knowledge and their expectations in relation to employment in some units is provided.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
author
References
 • Anderson C., Eastwood M., Perry R., Vesset D., Villars R., The Future-Ready Enterprise: Driving Business Results Today While Preparing for the Challenges of Tomorrow, An IDC White Paper, Sponsored by Dell, October 2015, https://marketing.dell.com/Global/FileLib/IDC/Dell_Future_Ready_Enterprise_White_Paper-2015-10-30-FINAL.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Deloitte, Global Shared Services 2017 Survey Report, 2017, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-global-shared-services-report.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Górecki J., Gruzyńska K., Karpiesiuk Ł., Polkowski M., Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, 2016, http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Grzanka R., Umiędzynarodowienie sektora usług, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7–8.
 • Malik R., Przenoszenie usług biznesowych do Polski. Uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2013, nr 1.
 • Marciniak R., Global Shared Service Trends in the Central and Eastern European Markets, “Entrepreneurial Business and Economics Review” 2014, Vol. 2(3).
 • Marciniak R., Offshoring or Nearshoring of Business Services Sustainable Benefits of CEE Region?, QUAESTI-Virtual Multidisciplinary Conference, 2014, www.academia.edu/10677839/Offshoring_or_Nearshoring_of_Business_Services [dostęp: 10.02.2018].
 • Marcinkowska E., Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 244.
 • Tholons, Tholons Services Globalization Index™ 2017, TOP 100 Cities -Disruption By Digital Nations & Super Cities, 2017, www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons%20Top%20100%20-%202017%20v.7.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations, 2015, www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations, 2016, www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons_Top_100_2016_Executive_Summary_and_Rankings.pdf [dostęp: 10.02.2018].
 • Wróbel A., Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_141-151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.