PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Zmiany nazw polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There was conducted a survey on a sample of 176 Polish investment funds. It studied how the name changes affected the size of fund flows in the years 2008–2016. In the analysis of these changes, there were applied three criteria. The first was a change in the name of the fund resulting from the change of the name of the management company. The second criterion was the ability to combine new fund names with their investment strategies. The resulting set of changes was divided into positive changes (the new name suggested a new investment style for the fund), neutral and negative (fund names were not linked to the investment policy). The third criterion were the types of funds (there were four groups of changes: for equity, mixed equity, debt and money market funds). In order to determine the impact of changes in fund names on fund flows, there were used differences in average fund flows before and after changes. For detailed results, a second method was used – event analysis.Based on the results of the study, it can be concluded that changes in fund names have an impact on the size of fund flows even within a period of up to twelve months. The largest inflow of capitals to funds was demonstrated for positive changes, especially in the period from four to nine months after the change. In turn, the largest outflow of capital for negative changes was noted mainly in the period from seven to twelve months.
PL
Na próbie 176 polskich funduszy inwestycyjnych (akcyjnych, mieszanych, dłużnych i rynku pieniężnego) sprawdzono, jak zmiany nazw wpływały na wielkość napływu kapitału w okresie 2008–2016. Zmiany podzielono, wykorzystując trzy kryteria. Pierwszym kryterium była zmiana nazwy funduszu, wynikająca ze zmiany nazwy spółki zarządzającej. Drugim kryterium była możliwość połączenia nowych nazw funduszy z realizowanymi przez nie strategiami inwestycyjnymi. Uzyskany zbiór zmian podzielono na zmiany pozytywne (nowa nazwa sugerowała styl inwestycyjny funduszu), neutralne i negatywne (nazwy funduszy nie były powiązane z realizowaną polityką inwestycyjną). Za trzecie kryterium przyjęto rodzaje funduszy (uzyskano cztery grupy zmian dla funduszy akcyjnych, mieszanych, dłużnych i rynku pieniężnego). W celu określenia wpływu zmian nazw funduszy na wielkość napływu kapitału wykorzystano różnice w średnich napływach przed i po zmianach. Aby uzyskać szczegółowe wyniki, wykorzystano drugą metodę – analizę zdarzeń.Na podstawie uzyskanych rezultatów badań można wnioskować, że zmiany nazw funduszy mają wpływ na wielkość napływu kapitału nawet do 12 miesięcy. Największy napływ kapitału do funduszy wykazano dla zmian pozytywnych, szczególnie w okresie od 4. do 9. miesiąca po wprowadzeniu zmian. Z kolei największy odpływ kapitału dla zmian negatywnych – głównie w okresie od 7. do 12. miesiąca. Ponadprzeciętny napływ kapitału zaobserwowano także w przypadku zmian nazw dla funduszy dłużnych i rynku pieniężnego.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
 • ARC, Raport z badania wizerunku funduszy inwestycyjnych, 2015, www.izfa.pl/download/file/id/652/n/wizerunek-funduszy-inwestycyjnych-wyniki-badan [access: 02.09.2017].
 • Aydogdu M., Wellman J.W., The effects of advertising on mutual fund flows: results from a new database, “Financial Management” 2011, No. 3.
 • Barber B.M., Huang X., Odean T., Which factors matter to investors? Evidence from mutual fund flows, “Review of Financial Studies” 2016, No. 10.
 • Barber B.M., Odean T, Zheng L., Out of Sight, Out of Mind: The Effects of Expenses on Mutual Fund Flows, “The Journal of Business” 2005, No. 6.
 • Barberis N., Schleifer A., Style investing, “Journal of Financial Economics” 2003, No. 2.
 • Chen J., Hong H.G., Huang M., Kubik J., Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization, “American Economic Review” 2004, No. 5.
 • Cooper M.J., Gulen H., Rau P.R., Changing names with style: Mutual fund name changes and their effects on fund flows, “Journal of Finance” 2005, No. 60.
 • Cuthbertson K., Nitzsche D., O’Sullivan N., A review of behavioural and management effects in mutual fund performance, “International Review of Financial Analysis” 2016, No. 44.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Blake C.R., Does Mutual Fund Size Matter? The Relationship Between Size and Performance, “Review of Asset Pricing Studies” 2012, No. 1.
 • Espenlaub S., Haq I., Khurshed A., It’s all in the name. Mutual Fund Name Changes after SEC Rule 35d-1, “Journal of Banking and Finance” 2017, Vol. 84, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.07.008.
 • Jain P.C., Wu J.S., Truth in Mutual Fund Advertising: Evidence on Future Performance and Fund Flows, “Journal of Finance” 2000, No. 2.
 • Massa M., How do family strategies affect fund performance? When performance-maximization is not the only game in town, “Journal of Financial Economics” 2003, No. 2.
 • Sirri E.R., Tufano P., Costly Search and Mutual Fund Flows, “The Journal of Finance” 1998, No. 5.
 • www.knf.gov.pl [access: 02.09.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_161-170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.