PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Optymalizacja przypisania zadania za pomocą liniowego narzędzia programującego PESBAT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents task assignment problem and the role that modern linear programming tools may play in its solving. Task assignment problem is a case of the assignment problem, which is one of the fundamental combinatorial optimization problems. Its specific formulations can be found in logistics (e.g. driver assignment problem), computer science (e.g. memory management) and other fields of science and business. Various methods and algorithms have been created or adapted to solve the assignment problem, and modern linear programming and optimization tools like Microsoft Excel Solver, which contain implementations of these algorithms, provide a possibility to solve diverse cases of the assignment problem with minimum effort and time.The article addresses widely known task assignment problem in business, its sources and ways of solving or reducing its negative impact on business processes effectiveness. The paper contains also a general overview of modern linear programming tools that can be used for task assignment and describes Microsoft Excel Solver Add-in as a tool for business process optimization.The main part of the article is a presentation of VBA based optimization tool called PESBAT developed by the authors and the case of task assignment process optimization in the enterprise that offers photoanalytical services. Pilot use of a PESBAT tool showed that it allows reducing the time needed for task assignment, gives more balanced workload for employees but also indicated the optimization possibilities of other areas of described company, like route optimization and reports preparation.
PL
W artykule przedstawiono problem przypisywania zadań oraz rolę, jaką mogą odegrać w ich rozwiązywaniu nowoczesne narzędzia programowania liniowego. Problem przydziału zadań jest przypadkiem problemu przypisania, będącym jednym z podstawowych problemów optymalizacji kombinatorycznej. Jego specyficzne sformułowania można znaleźć w logistyce (np. problem przypisywania sterowników), informatyce (np. w zarządzaniu pamięcią) oraz innych dziedzinach nauki i biznesu. Opracowano lub zaadaptowano różne metody i algorytmy, aby rozwiązać problem przydziału, a nowoczesne narzędzia do programowania i optymalizacji liniowej, takie jak Microsoft Excel Solver, które zawierają implementację tych algorytmów, zapewniają możliwość rozwiązywania różnorodnych przypadków problemu przydziału przy minimalnym wysiłku i czasie.W opracowaniu szeroko omówiono znany problem przypisywania zadań w biznesie, jego źródła i sposoby rozwiązywania lub ograniczania jego negatywnego wpływu na efektywność procesów biznesowych. Praca zawiera również ogólny przegląd nowoczesnych narzędzi programowania liniowego, które można wykorzystać do przypisania zadań. Ponadto autorzy opisali dodatek Microsoft Solver Add-in jako narzędzie do optymalizacji procesów biznesowych.Główną częścią artykułu jest prezentacja opracowanego przez autorów narzędzia optymalizacyjnego VBA o nazwie PESBAT oraz przypadku optymalizacji procesu przydzielania zleceń w przedsiębiorstwie, które oferuje usługi fotoanalityczne. Pilotażowe wykorzystanie narzędzia PESBAT pokazało, że pozwala ono na skrócenie czasu potrzebnego na przypisanie zadań, zapewnia bardziej zrównoważony nakład pracy dla pracowników, ale także wskazało możliwości optymalizacji innych obszarów opisywanej firmy, takie jak optymalizacja trasy i przygotowanie raportów.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
  • Dekker R., Spliet R., The Driver Assignment Vehicle Routing Problem, “Networks” 2016, Vol. 68(3).
  • Fourer R., Linear Programming: Software Survey, “OR/MS Today” 2017, Vol. 44(3), www.informs.org/ORMS-Today/Public-Articles/June-Volume-44-Number-3/Linear-Programming-Software-Survey, http://www.orms-today.org/surveys/LP/LP-survey.html [access: 09.03.2018].
  • Frontline Systems, Inc., Excel Solver – Algorithms and methods used, www.solver.com/excel-solver-algorithms-and-methods-used [access: 09.03.2018].
  • Frontline Systems, Inc., Standard Excel Solver – Dealing with problem size limits – continued, www.solver.com/standard-excel-solver-dealing-problem-size-limits-continued [access: 09.03.2018].
  • Guler M.G., Keskin M.E., Doyen A., Akyer H., On teaching assistant-task assignment problem: A case study, “Computers & Industrial Engineering” 2015, Vol. 79, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.10.004.
  • Lai C.-M., Yeh W.-C., Huang Y.-C., Entropic simplified swarm optimization for the task assignment problem, “Applied Soft Computing” 2017, Vol. 58, DOI: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.04.030.
  • Microsoft Support, https://support.office.com/en-us/article/load-the-solver-add-in-in-excel-612926fc-d53b-46b4-872c-e24772f078ca?ui=en-US&rs=en-US&ad=US [access: 09.03.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_185-198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.