PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Determinanty zastosowania zarządzania projektami w implementacji systemów informatycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zarządzanie projektami informatycznymi. Zauważono bowiem, że w praktyce realizacji projektów informatycznych istnieją duże rozbieżności w podejściu do realizacji zarządzania projektami informatycznymi. Wynikają one z przyzwyczajeń ekspertów i konsultantów do stosowanych uprzednio metod, prostej niekompetencji, wygody lub nierozumienia istoty potrzeby prowadzenia zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Wśród wybranej grupy specjalistów z tej dziedziny i konsultantów dziedzinowych na przełomie 2016 i 2017 r. metodą CAWI przeprowadzono badania opinii na temat możliwości wykorzystania technik zarządzania projektami i procesami w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Następnie, na podstawie uzyskanych wyników, przeprowadzono analizy oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Sformułowane wnioski mogą stać się punktem wyjścia dla stworzenia skutecznego systemu zarządzania jakością zarządzania projektami.
EN
The main purpose of this article is to identify the factors that influence the IT project management. It has been noted that in practice the implementation of IT projects there are large discrepancies in the approach to the implementation of IT project management. They result from the prior habits of experts and consultants to the methods used previously, simple incompetence, convenience or lack of understanding of the essence of the need to manage IT projects. Among the selected group of specialists in this field and field consultants at the turn of 2016 and 2017, the CAWI method was used to study opinions on the use of project management techniques and processes in the implementation of IT projects. Then, based on the results obtained, the analyzes and the conclusions and recommendations resulting from them were analyzed. Formulated conclusions can be the starting point for creating an effective project management quality management system.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
 • Appelo J., Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile, Helion, Gliwice 2016.
 • Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2016.
 • Chmielarz W., Information Technology Project Management, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015, DOI: https://doi.org/10.7172/978-83-65402-07-3.2015.wwz.4.
 • Chrapko M., Scrum – o zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2014.
 • Engelbrecht J., Johnston K.A., Hooper V., The influence of business managers’ IT competence on IT project success, “International Journal of Project Management” 2017, Vol. 35, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.016.
 • Kandefer-Winterm K., Nadskakuła O., Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Pańkowska M., Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych, [w:] J. Sobieska-Karpińska (red.), Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Skrzypek E., Hoffman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Standish Group, www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 [data dostępu: 23.11.2016].
 • Wolf H., Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP, Helion, Gliwice 2014.
 • Wyrozębski P., Trocki M. (red.), Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_43-60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.