PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Technologia blockchain crowdfunding: zastosowania, korzyści i oczekiwania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję blockchain crowdfundingu i wynikające z niej implikacje gospodarcze. Stanowi ona odrębny, zdecentralizowany model finansowania społecznościowego, bazujący na „łańcuchach bloków”, i jest efektem rozwoju technologicznego oraz oczekiwań użytkowników IT co do upowszechniania kryptowalut i wdrażania nowych kategorii systemów. Zaprezentowano istotę technologii blockchain, potencjalne korzyści i różnorodność zastosowań, zwłaszcza w sferze finansowo-bankowej. Umożliwiło to opisanie modelu blockchain crowdfundingu i związanego z nim procesu pierwotnej emisji kryptowalut (Initial Coin Offering). Dokonano też oszacowania i analizy globalnego segmentu rynkowego blockchain crowdfundingu oraz zidentyfikowano główne korzyści i uwarunkowania (ryzyka) wiążące się z badaną koncepcją, a także perspektywy jej rozwoju.
EN
The paper presents the blockchain crowdfunding technology and its economic implications. It is a separate, decentralized model of social funding, based on “block chains”, growing in response to technological progress, as well as to expectations of IT users with respect to the increasing popularity of cryptocurrencies and the demand for new categories of systems. The essence of the blockchain technology is presented, along with the potential benefits and the variety of applications, especially in the field of banking and finance. The blockchain crowdfunding model and the Initial Coin Offering process are described. Furthermore, the global blockchain crowdfunding market segment is estimated and analyzed. The main benefits and factors (risks) of the model are identified, as well as its growth prospects.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
  • Deloitte, Out of the blocks. Blockchain: from hype to prototype. Report, EFMA, 2016.
  • Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3.
  • How Can Blockchain Technology Companies Become More Competitive, 2017, www.chipin.com/blockchain-technology-competitive-companies [dostęp: 21.04.2018].
  • Kastelein R., What Initial Coin Offerings Are, and Why VC Firms Care, “Harvard Business Review” 2017 (March).
  • Maletski G., Delman Z., Blockchain’s Benefits for Insurers. Begin Planning for The Next Blockbuster Technology, 2017, www.sapiens.com/wp-content/uploads/2017/02/WP_Blockchains-Benefits-for-Insurers_RevC.pdf [dostęp: 10.03.2018].
  • MarketsandMarkets, Blockchain Market by Provider & Application – 2021. Report TC 4638, Marketsandmarkets.com, 2016.
  • Morabito V., Business Innovation Through Blockchain: The B3 Perspective, Springer, 2017, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-48478-5.
  • Piech K. (red.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.
  • SmithandCrown, What is a token sale (ICO)?, 2016, www.smithandcrown.com [dostęp: 10.03.2018].
  • Taylor J., 21st Century Digital Funds, 2016, www.applebyglobal.com/publication-pdf/article/2016/21st-century-digital-funds-(jtaylor)-may-2016.pdf [dostęp: 10.03.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_61-69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.