PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Smartfon jako narzędzie wsparcia procesu absorpcji informacji podczas zakupów – wyniki badań wśród konsumentów pokolenia Y

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wybranych sposobów wykorzystania smartfonu jako narzędzia wspierającego proces absorpcji informacji podczas dokonywania zakupów przez młodych konsumentów w stacjonarnych punktach sprzedaży. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi autorek, przeprowadzonymi w 2017 r. w grupie konsumentów w wieku 20–24 lata. Wyniki sugerują, iż wśród badanych konsumentów wykształcił się nawyk korzystania ze smartfonów w czasie zakupów w sklepach. Urządzenie to stało się użytecznym narzędziem pozyskiwania bieżących informacji handlowych i rekomendacji, co aktywnie zmienia proces decyzyjny. Wyniki mogą mieć zastosowanie we właściwym kształtowaniu strategii marketingowych dla pokolenia Y.
EN
The aim of the paper is to identify selected manners of using the smartphone as a tool supporting absorption of information by young consumers during shopping in stationary shops. To verify the research goal, the survey conducted in 2017 among the consumer group at the age of 20–24 was used. The results suggest that the tested consumers have developed the habit of using a smartphone during a purchase in shops. The device has become a utility tool to absorb commercial information and others’ recommendations, what is changing the decision-making process actively. The results may be used in shaping marketing strategies for the Y generation properly.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
 • Dziadkiewicz A., Nieżurawska J., Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu, „Marketing i Rynek” 2017, nr 10.
 • Edelman/StrategyOne, The 8095 Exchange: Millennials, their actions surrounding brands, and the dynamics of reverberation, 2010, www.slideshare.net/EdelmanDigital/8095-white-paper [dostęp: 10.08.2017].
 • Engel J., Kollat D., Blackwell R., Consumer Behavior, Holt, Rinehart & Winston, New York 1968.
 • Gołąb-Andrzejak E., Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 2.
 • Gołąb-Andrzejak E., Lojalność eutokonsumentów pokolenia Y, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 1.
 • IAB Polska Mobile, Perspektywy rozwojowe Mobile Online w Polsce, 2014, www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/raport_iab_polska_mobile.pdf [dostęp: 15.08.2017].
 • IAB Polska, PwC, Raport strategiczny. Internet 2015/2016, 2016, www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Raport-strategiczny-Internet-2015_2016.pdf [dostęp: 15.08.2017].
 • Izba Gospodarki Elektronicznej, Mobile Institute, M-commerce. Kupuję mobilnie, 2016, http://ecommercepolska.pl/files/7514/8000/0754/M-commerce_Kupuje_mobilnie_2.0_listopad_2016_2.pdf [dostęp: 15.08.2017].
 • Kavounis Y., The Millennial Effect, “Brand Strategy” 2008, No. 6.
 • Koniorczyk G., Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 3.
 • Kopecka-Piech K., Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3.
 • Lecinski J., ZMOT Winning The Zero Moment od Truth, Google, 2011, www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/673/2011-winning-zmot-ebook_research-studies.pdf [dostęp: 12.07.2017].
 • Littman S., Welcome to the New Millennials, 2008, www.responsemagazine.com/response-magazine/welcome-new-millenials-1192 [dostęp: 12.08.2017].
 • Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
 • Mediarun, Smartfon coraz ważniejszy dla handlu. Co z pozostałymi kanałami?, 2017, www.mediarun.com/pl/digital/smartfon-coraz-wazniejszy-dla-handlu-pozostalymi-kanalami.html [dostęp: 12.08.2017].
 • Mobile Institute, mShopper 2.0 – Polacy na zakupach mobilnych, 2016, www.wirtualnemedia.pl/artykul/smartfony-i-tablety-coraz-wazniejszym-elementem-cyklu-zakupowego-infografika [dostęp: 12.08.2017].
 • Rich M., Millennial Students and Technology Choices for Information Searching, “Electronic Journal of Business Research Methods” 2008, Vol. 6(1).
 • Scott D.M., Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach, PWN, Warszawa 2015.
 • Sempruch-Krzemińska K., Proces zakupu odzieży fast fashion, „Marketing i Rynek” 2014, nr 3.
 • Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Szymański G., Kuliberda P., Analiza efektu ROPO w branży spożywczej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 1209.
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwo AiP, Warszawa 2010.
 • TNS Polska, Marketing mobilny w Polsce, 2016, www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf [dostęp: 14.08.2017].
 • Turak N., The Millennial effect: How Generation Y is shaping the way the world does business, 2015, www.fdiintelligence.com/Companies/The-Millennial-effect-how-Generation-Y-is-shaping-the-way-the-world-does-business?ct=true [dostęp: 14.08.2017].
 • Wolny R., Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8.
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012.
 • Voorveld A.M., Smit E.G., Neijens P.C., Bronner A.E., Consumers’ Cross-Channel Use In Online and Offline Purchases, “Journal of Advertising Research” 2016, Vol. 56(4), DOI: https://doi.org/10.2501/JAR-2016-044.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_7-16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.