PL EN


2018 | 52 | 2 |
Article title

Podstawy szacowania kosztów wdrażania portali społecznościowych w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Serwisy społecznościowe (social networks), wykorzystując siłę internetu, odgrywają ważną rolę w życiu prywatnym i zawodowym coraz większej liczby ludzi. Dla wielu firm stanowią podstawowy element modelu biznesowego, przynosząc korzyści finansowe i wizerunkowe. Zapewne wiele firm rozważa wykorzystanie rozwiązań SNS (Social Network Sites) w swojej działalności. Choćby ze względu na finansowanie z zewnętrznych źródeł, koszt takiego przedsięwzięcia powinien być znany przed jego uruchomieniem. Dlatego powstaje pytanie, w jaki sposób można oszacować pracochłonność wytworzenia oprogramowania dla budowy serwisu społecznościowego. W opracowaniu odpowiedziano na to pytanie, prezentując kilka metod, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia wyceny w celu stworzenia lub wdrożenia takich narzędzi. Autor dokonał też przeglądu metod szacowania oprogramowania, określając ich przydatność w wycenie pracochłonności opracowania SNS.
EN
Using the power of the Internet, social networks are playing a significant role in more and more people’s professional and private lives. They are the fundamental part of the business models of many companies, providing financial benefits and enhancing the image. Without doubt, a great number of businesses are considering the use of social network sites in their day-to-day operations. As it is to be financed externally, the cost of such project should be known before its launching. Hence the question arises, how to estimate the labor intensity needed to create a software for building social network sites. The article answers this question, presenting seven models and several methods which can be employed to design the evaluation of creating or implementing this kind of solutions. The author reviews software estimation methods, determining how suitable they are for the assessment of the labor intensity applied to develop a social network site.
Year
Volume
52
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-27
Contributors
References
 • Aguiar M., Introduction to Function Points, International Function Point Users Group, 2004, www.ifpug.org/Conference%20Proceedings/IFPUG-2004/IFPUG2004-04-Aguiar-introduction-to-function-point-analysis.pdf [dostęp: 03.08.2017].
 • Berzal C., Impact of Social Networking on Businesses, Fabruary 2013, www.emarketservices.com [dostęp: 10.09.2017].
 • Boyd D.M., Ellison N.B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, Vol. 13 (1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.
 • Christopher A., Tracing the Evolution of Social Software, 2004, www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.html [dostęp: 16.09.2017].
 • Gartner, Total Cost of Ownership (TCO), www.gartner.com/it-glossary/total-cost-of-ownership-tco [dostęp: 03.08.2017].
 • Kallas P., Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps (August 2017), www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites [dostęp: 03.09.2017].
 • Kuczera K., Metoda AHP w identyfikacji preferencji decydentów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015, nr 3.
 • Longstreet D., Fundamentals of Function Point Analysis, Longstreet Consulting Inc., USA 2005.
 • Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/social%20networking [dostęp: 11.11.2017].
 • Mieritz L., Kirwin B., Defining Gartner Total Cost of Ownership, 8 December 2005, https://barsand.files.wordpress.com/2015/03/gartner_tco.pdf [dostęp: 03.09.2017].
 • Ning Interactive, www.ning.com [dostęp: 19.09.2017].
 • Preuss T., Mobile Applications, Function Points and Cost Estimating, 2013, www.iceaaonline.com/ready/wp-content/uploads/2014/06/IT-6-Presentation-Mobile-Applications-Functional-Analysis-and-Cost-Estimation.pdf [dostęp: 16.09.2017].
 • Schauer P., 5 Biggest Differences between Social Media and Social Networking, 2015, www.socialmediatoday.com/social-business/peteschauer/2015-06-28/5-biggest-differences-between-social-media-and-social [dostęp: 12.10.2017].
 • SocialEngine, www.socialengine.com/products [dostęp: 19.09.2017].
 • Stelzner M.A., Social Media Marketing Industry Report, May 2015, www.socialmediaexaminer.com [dostęp: 15.09.2017].
 • Sudame R., Project Estimation – Techniques, Challenges and Best Practices, 2011, www.youtube.com/watch?v=boAT_ChVEfo [dostęp: 03.10.2017].
 • Quora, www.quora.com [dostęp: 15.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_2_79-89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.