PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Analiza zależności między wynikami sportowymi a stopami zwrotu przedsiębiorstw zaangażowanych w sponsoring sportowy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is a short study of the importance of non-economic factors in the fluctuation of rates of return of sponsors’ stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange. The authors focus on the correlations between sport results of Polish football clubs and rates of return of stocks of stock exchange companies. Dynamic econometric models assuming heteroscedasticity of a random coefficient are used.
PL
Artykuł jest krótkim studium o znaczeniu czynników nieekonomicznych w kształtowaniu się stóp zwrotu z akcji spółek sponsorskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy skupiono się na związkach między wynikami sportowymi klubów piłkarskich a stopami zwrotu spółek giełdowych. Wykorzystano tu dynamiczne modele ekonometryczne zakładające heteroskedastyczność składnika losowego.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, “Journal of Econometrics” 1986, Vol. 31(3), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.
 • Deloitte, Raising Stars. Football Money League, Sport Business Group, January 2018.
 • Engle R., Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, “Econometrica” 1982, Vol. 50(4), DOI: https://doi.org/10.2307/1912773.
 • ESA Sponsorship Fact Sheet – 2014, http://sponsorship.org/wp-content/uploads/2014/07/ESA-Sponsorship-Fact-Sheet-2014.pdf [access: 10.04.2018].
 • Fort R., The Golden Anniversary of the Baseball Players’ Labor Market, “Journal of Sports Economics” 2005, Vol. 6(4), DOI: https://doi.org/10.1177/1527002505281226.
 • Global sponsorship spending by region from 2009 to 2018 (in billion U.S. dollars), www.statista.com/statistics/196898/global-sponsorship-spending-by-region-since-2009 [access: 10.04.2018].
 • Majewski S., Koincydencja zdarzeń czy wpływ oczekiwań rynku bukmacherskiego na realizację stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw piłkarskich – przypadek Borussii Dortmund, „Decyzje” 2014, nr 22.
 • Majewski S., Sponsoring sportowy jako czynnik wpływający na stopy zwrotu spółki giełdowej – przypadek spółki ZCh Police i klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, [in:] Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowe i regionalne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Majewski S., Majewska A., Econometric modelling of market prices of football clubs ‘sponsors’ stocks, “AESTIMATIO, The IEB International Journal of Finance” 2018, No. 17.
 • Nelson D.B., Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns: A New Approach, “Econometrica” 1991, No. 59.
 • Rottenberg S., The Baseball Player’s Labor Market, “Journal of Political Economy” 1956, Vol. 64(3), DOI: https://doi.org/10.1086/257790.
 • Stecki L., Sponsoring, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2000.
 • Sloane P.J., The economics of professional football: The football club as a utility maximizer, “Scottish Journal of Political Economy” 1971, Vol. 18(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1971.tb00979.x.
 • Sznajder J., Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10.
 • Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2015.
 • Sznajder A., Sponsoring, czyli jak promować firmę, wspierając innych, Business Press, Warszawa 1996.
 • Xiuhongshi S., Kobayashi M., Testing for jumps in the EGARCH process, “Mathematics and Computers in Simulation” 2009, Vol. 79.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_103-113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.