PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Realizacja długoterminowych stóp zwrotu z inwestycji w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie relacji między prowadzeniem regularnych wypłat dywidendy a kształtowaniem się wartości rynkowej spółki w okresie dziesięciu lat od momentu wypłaty dywidendy inicjalnej. Hipoteza badawcza stanowi, że im dłużej spółka realizuje politykę regularnych wypłat dywidendy, tym wyższe są nadzwyczajne stopy zwrotu z akcji. Badania wykazały, że średnia stopa zwrotu BHAR dla spółek regularnie wypłacających dywidendę jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu WIG oraz że wraz ze wzrostem liczby lat regularnych wypłat dywidendy nadzwyczajna stopa zwrotu wzrasta.
EN
The aim of this paper is to identify and characterize the relationship between conducting regular dividend payments and shaping the market value of the company within 10 years from the dividend initiation. The research hypothesis states that the longer time of regular dividend pay-outs, the higher abnormal rates of return. Empirical research shows that buy-and-hold abnormal return (BHAR) calculated for companies regularly paying out dividend is higher than the buy-and-hold abnormal return from the WIG index, and that along with an increase in the number of years of regular dividend payments BHAR increases.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Borges M., The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal, “Atlantic Economic Journal” 2008, Vol. 36(1), DOI: https://doi.org/10.1007/s11293-007-9104-8.
 • Chen S.S., Chou R.K., Lee Y.C., The Long-term Performance Following Dividend Initiations and Resumptions Revisited, “Journal of Economics and Finance” 2014, Vol. 38.
 • Czerwonka L., Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 634.
 • Dasilas A., Leventis S., Corrigendum to ‘Stock market reaction to dividend announcements: Evidence from the Greek stock market’, “International Review of Economics and Finance” 2011, Vol. 20(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2011.03.001.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Payout policy pedagogy: What matters and why, “European Financial Management” 2007, Vol. 13(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2006.00283.x.
 • Eije H., Megginson W.L., Dividends and Share Repurchases in European Union, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89(2).
 • Goel S., Dividend Policy and Market Price Behaviour in Indian Companies, “Skyline Business Journal” 2015, Vol. 11(1).
 • Gurgul H., Majdosz P., Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market, „Badania Operacyjne i Decyzji” 2015, nr 1.
 • Healy P.M., Palepu K.G., Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions, “Journal of Financial Economics” 1988, Vol. 21(2), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90059-1.
 • Hobbs J., Schneller M.I., Dividend Signalling and Sustainability, “Applied Financial Economics” 2012, Vol. 22(17), DOI: https://doi.org/10.1080/09603107.2012.654909.
 • How J., Ngo K., Verhoeven P., Dividend initiations and long-run IPO performance, “Australian Journal of Management” 2011, Vol. 36(2), DOI: https://doi.org/10.1177/0312896211405569.
 • Infostrefa, http://infostrefa.com [dostęp: 23.01.2018].
 • Jensen G.R., Solberg D.P., Zorn T.S., Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies, “The Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1992, Vol. 27(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2331370.
 • Kaźmierska-Jóźwiak B., W poszukiwaniu przyczyn inicjowania dywidend, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 5, DOI: https://doi.org/10.17951/h.2017.51.5.169.
 • Kumar S., New Evidence on Stock Market Reaction to Dividend Announcements in India, “Research in International Business and Finance” 2017, Vol. 39.
 • Lacina M., Zhang Z., Dividend Initiations by High-Tech Firms, “Review of Pacific Basin Financial Markets & Policies” 2008, Vol. 11(2), DOI: https://doi.org/10.1142/S0219091508001325.
 • Lipson M.L., Maquieira C.P., Megginson W., Dividend Initiations and Earnings Surprises, “Financial Management” 1998, Vol. 3, DOI: https://doi.org/10.2307/3666273.
 • Lyon J.D., Barber B.M., Tsai C.L., Improved Methods for Tests of Long-Run Abnormal Stock Returns, “The Journal of Finance” 1999, Vol. 54(1), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00101.
 • McCaffrey K., Hamill P., Dividend Initiation Announcement Effects in Initial Public Offerings, “Applied Financial Economics” 2000, Vol. 10(5), DOI: https://doi.org/10.1080/096031000416415.
 • Michaely R., Thaler R.H., Womack K.L., Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?, “The Journal of Finance” 1995, Vol. 50(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04796.x.
 • Nguyen K.H., Impact of a Dividend Initiation Wave on Shareholder Wealth, “Applied Financial Economics” 2014, Vol. 24(8), DOI: https://doi.org/10.1080/09603107.2014.892197.
 • Notoria Serwis, http://ir.notoria.pl [dostęp: 20.01.2018].
 • Payne B., On the financial characteristics of firms that initiated new dividends during a period of economic recession and financial market turmoil, “Journal of Economics and Finance” 2011, Vol. 35(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s12197-009-9084-4.
 • Perepeczo A., Reakcja inwestorów na decyzje o wypłacie dywidendy a kryzys finansowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 326.
 • Pieloch-Babiarz A., Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2016, nr 263.
 • Roczniki Giełdowe, 2002–2017, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 [dostęp: 15.01.2018].
 • Sare Y.A., Kumak S.P., Salakpi A., Market Reaction to Dividend Initiation Announcements on the Ghana Stock Exchange: The Case of Industrial Analysis, “Asian Economic and Financial Review” 2014, Vol. 4(4).
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft Polska, Kraków 2007.
 • www.gpw.pl/Indeks?isin=PL9999999482 [dostęp: 28.04.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_115-125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.