PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Obligacje społeczne – stan rozwoju w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie stanu rozwoju obligacji społecznych w Polsce jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W ramach realizacji tak przyjętego celu w pierwszej części artykułu przybliżono charakterystykę obligacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu ich działania, czyli problemów społecznych, do rozwiązania których zostały powołane. W drugiej części artykułu przedstawiono stan prac nad uruchomieniem pierwszych krajowych obligacji społecznych oraz akceleratorów tych obligacji, w tym charakterystykę implementowanych projektów.
EN
The primary purpose of the article is to describe the development status of social impact bonds in Poland as an innovative instrument for social services financing. Within the framework of the defined purpose realisation, the first part of the article presents the short characteristics of social impact bonds, with particular emphasis on the subject of their activities, i.e. social problems to be solved using them. The second part of the article is focused on discussing the state of work related to launching the first national social impact bonds and social impact bonds accelerator and the characteristics of the implemented projects.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Bolton E., Savell L., Towards a new social economy. Blended value creation through Social Impact Bonds, March 2010, www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/publications/towards-a-new-social-economy-web.pdf [dostęp: 20.09.2018].
 • Bukowski S., Gdańsk: Obligacje społeczne sposobem na zadłużenie czynszowe, 2017, www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/gdansk-obligacje-spoleczne-sposobem-na-zadluzenie-czynszowe [dostęp: 30.04.2018].
 • Dear A., Helbitz A., Khare R., Lotan R., Newman J., Crosby Sims G., Zaroulis A., Social Impact Bond. The Early Years, July 2016, http://socialfinance.org/content/uploads/2016/07/SIBs-Early-Years_Social-Finance_2016_Final.pdf [dostęp: 10.09.2018].
 • DGA S.A. wspólnie z WARP Sp. z o.o. akceleratorem obligacji społecznych w obszarze Rynek Pracy, www.dga.pl/strony/1/i/273.php [dostęp: 30.04.2018].
 • Disley E., Rubin J., Scraggs E., Burrowes N., Culley D.M., Lessons learned from the planning and early implementation of the Social Impact Bond at HMP Peterborough, RAND Europe, Technical Report 1166, Cambridge 2011.
 • DolOS. Dolnośląskie Obligacje Społeczne, www.dolos.dwup.pl/upload/file/DolOS_Skrypt.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • Gdański model obligacji społecznych do Ministerstwa Rozwoju, http://mopr.gda.pl/gdanski-model-obligacji-spolecznych-ministerstwa-rozwoju [dostęp: 30.04.2018].
 • https://cofund.org.pl/upload/zapytanie-ofertowe-badanie-na-potrzeby-modelu-obligacji-spo%C5%82ecznych.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/?project_id=53 [dostęp: 30.04.2018].
 • Małopolskie Obligacje Społeczne, http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/5041279-malopolskie-obligacje-spoleczne [dostęp: 30.04.2018].
 • Musz I., Pewna opieka dla seniora!, www.pociagdokariery.pl/aktualnosci-1/466,pewna-opieka-dla-seniora-1 [dostęp: 30.04.2018].
 • Nicholls A., Tomkinson E., The Peterborough Pilot Social Impact Bond, Saïd Business School, Oxford University, Oxford 2013.
 • OECD, Understanding Social Impact Bonds, 2016, www.oecd.org/cfe/leed/UnderstandingSIBsLux-WorkingPaper.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • Ragin L., Palandjian T., Social impact bonds: Using impact investment to expand effective social programs, “Community Development Investment Review. Federal Reserve Bank of San Francisco” 2013, No. 1.
 • SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa, http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sib-nowatorski-mechanizm-finansowania-us-ug-spo-ecznych-dla-os-b-z-niepe-nosprawno [dostęp: 30.04.2018].
 • Wspólne Inwestycje Społeczne. Podręcznik, http://stocznia.org.pl/app/uploads/2018/04/TRUSTBON_podrecznik_www.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • Wstępna wersja modelu. Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu m.st. Warszawy, http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/model_sib_9.03.2018.pdf [dostęp: 30.04.2018].
 • www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5 [dostęp: 30.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_83-92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.