PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treścią artykułu jest analiza i ocena istoty bitcoina (oraz innych kryptowalut) z punktu widzenia jego (ich) przystawalności do muzułmańskiej koncepcji pieniądza. Z ekonomicznego punktu widzenia w tzw. kulturze Zachodu bitcoinowi nie można w pełni przypisać wszystkich klasycznych funkcji pieniądza. Choć realizuje on funkcję środka wymiany i środka płatniczego, to jednak nie wypełnia roli instrumentu tezauryzacji oraz w ułomny sposób sprawdza się jako miernik wartości. W świecie islamu postrzeganie bitcoina jako pieniądza jest zagadnieniem bardziej złożonym, ponieważ jego ujęcie ekonomiczne przenika się z kwestiami wyznaniowymi. Mariaż ten prowadzi do sytuacji, w której odpowiedź na pytanie, czy bitcoina można traktować jako pieniądz, jest formułowana w oparciu o subiektywną interpretację prawa szariatu, która jest niejednoznaczna.
EN
The article presents the analysis and evaluation of the essence of bitcoin (and other cryptocurrencies) from the perspective of its (their) adaptability to the Muslim concept of money. From an economic point of view in the so-called Western culture, all the classical functions of money cannot be fully attributed to bitcoin. Although it performs the function of an exchange medium and the means of payment, it does not fulfil the role of a value storing instrument and thus proves to be a defective measure of value. In the Islamic world, the perception of bitcoin as money is a more complex problem because its economic presentation overlaps with religious issues. Such relationship results in a situation when the answer to the question: can bitcoin be approached as money, is formulated on the basis of a subjective interpretation of the Sharia law, which is also ambiguous.
Keywords
PL
EN
Islam   money   bitcoin  
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
author
author
References
 • A Saudi cleric says ‘bitcoin’ is haram ... wait, what?, 2017, https://stepfeed.com/a-saudi-cleric-says-bitcoin-is-haram-wait-what-4067 [dostęp: 25.04.2018].
 • Abu-Bakar M., Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain, 2018, https://blossomfinance.com/is-bitcoin-halal-shariah-analysis-of-bitcoin-cryptocurrency-and-blockchain [dostęp: 18.04.2018].
 • Adam M.F., Bitcoin: Shariah Compliant?, 2017, www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2017/12/Bitcoin-Shariah-Compliant-Mufti-Faraz-Adam.pdf [dostęp: 10.03.2018].
 • Adamek J., Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Bergstra J.A., Bitcoin and Islamic Finance, 2014, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1028.1609&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 15.04.2018].
 • ‘Bitcoin banned by Islam’: Egypt’s Grand Mufti issues fatwa against cryptocurrency, 2018, www.rt.com/business/414903-egypt-mufti-ban-bitcoin [dostęp: 25.04.2018].
 • Bitcoin, Halal or Haram? Islamic Scholars Weigh in, 2018, www.albawaba.com/business/bitcoin-halal-or-haram-islamic-scholars-weigh-1115862 [dostęp: 25.04.2018].
 • Evans C.W., Bitcoin in Islamic Banking and Finance, “Journal of Islamic Banking and Finance” 2015, Vol. 3(1), http://jibfnet.com/journals/jibf/Vol_3_No_1_June_2015/1.pdf [dostęp: 5.04.2018].
 • Forsal.pl, Bitcoin jest niezgodny z prawem szariatu. Muzułmanie tworzą kryptowaluty wspierane złotem, 2018, http://forsal.pl/finanse/waluty/artykuly/1116234,bitcoin-jest-niezgodny-z-prawem-szariatu-muzulmanie-tworza-kryptowaluty-wspierane-zlotem.html [dostęp: 11.04.2018].
 • Haig S., Two Turkish Imams Fired for Allegedly Investing in Bitcoin, 2018, https://news.bitcoin.com/two-turkish-imams-fired-allegedly-investing-bitcoin [dostęp: 25.04.2018].
 • Hamid S.A., Philosophy and practice of Islamic economics and finance, 2006, https://academicarchive.snhu.edu/bitstream/handle/10474/1663/cfs200601.pdf?sequence=1 [dostęp: 18.04.2018].
 • Iran central bank bans cryptocurrency dealings, 2018, www.salaamgateway.com/en/story/iran_central_bank_bans_cryptocurrency_dealings-SALAAM23042018080653 [dostęp: 28.04.2018].
 • Kahf M., Fatwa on Bitcoin, http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf [dostęp: 25.04.2018].
 • Kelso C.E., Islamic Religious Body of Turkey Forbids Crypto, 2017, https://news.bitcoin.com/turkey-religious-ministry-bitcoin-not-appropriate-to-buy-or-sell-for-islamic-believers [dostęp: 25.04.2018].
 • Kurek R., Bitcoin a ekonomiczne funkcje pieniądza, [w:] G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1: Finanse, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395.
 • NBP, Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych, 2017, www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2017/ww-pl.html [dostęp: 7.09.2018].
 • Oziev G., Yandiev M, Cryptocurrency from Shari’ah Perspective, SSRN 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3101981.
 • Pikri E., Is Cryptocurrency Haram? The Chairmain Of BNM’s Shariah Advisory Council Says No, https://vulcanpost.com/632153/haram-cryptocurrency-syariah-advisory-council [dostęp: 25.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_93-101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.