PL EN


2018 | 52 | 4 |
Article title

Normalizacja skali "I-E w pracy" Xymeny Gliszczyńskiej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study contains a description and results of a complementary procedure for validation and normalization of the I-E at work scale of Xymena Gliszczyńska, carried out on the sample N = 1,075 in the years 2014–2018. The beginning of the article covers the genesis and psychometric characteristics of the tool developed in the 1980s. The next part contains the results of current and supplementary psychometric tests confiming the current and correct conception of the tool’s character. The fial part of the publication presents the results of analyses of the feasibility and validity of working out the current system of standards together with an indication of the signifiance of differences between average results. The revised tool has satisfactory psychometric parameters.
PL
Opracowanie zawiera opis i wyniki uzupełniającej procedury walidacji i normalizacji skali „I-E w pracy” Xymeny Gliszczyńskiej zrealizowanej na próbie N=1075 w latach 2014-2018. Początek artykułu obejmuje genezę i charakterystykę psychometryczną narzędzia wypracowanego w latach 80. XX w. Kolejna część zawiera wyniki aktualnych i uzupełniających badań psychometrycznych potwierdzających aktualny i poprawny koncepcyjnie charakter narzędzia.  W końcowej części publikacji przedstawiono rezultaty analiz możliwości i zasadności wypracowania aktualnego układu norm wraz ze wskazaniem istotności różnic pomiędzy średnimi wynikami. Zrewidowane narzędzie posiada zadowalające parametry psychometryczne.
Year
Volume
52
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-19
Contributors
References
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, wydanie nr 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
 • Budzyńska-Musiał E., Motywacja osiągnięć wśród pracowników Służby Zdrowia, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018
 • Cybulski M., Strzelecki W.: Selected aspects of personality and risky road behaviours – initial reports, [w:] Horst W., Dahlke G. (ed.). Driver occupational safety. Perception and behaviour, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011
 • Drwal R.Ł., Opracowanie kwestionariusza DELTA do pomiaru poczucia kontroli, Studia Psychologiczne, vol. 18, No.1, 1979
 • Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] (A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego, Nr 37, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2006.
 • Gdesz M., Problemy pracoholizmu w środowisku kierowniczym w świetle wybranych aspektów motywacyjnych, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018
 • Gliszczyńska X., Konstrukcja kwestionariusza do badania poczucia umiejscowienia kontroli pracy, Przegląd Psychologiczny, No.27 / 4, 1984
 • Gliszczyńska X., Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990
 • Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010
 • Jasiński T., Poczucie kontroli wewnętrznej u pracujących i niepracujących studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Humanizacja Pracy, Praca - rynek pracy -zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, Kwartalnik 2 (276), XLVII, Płock, 2014
 • Kata G.J., Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2016
 • Kowalczyk E., Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011
 • Kowalczyk E., Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Czasopismo Ekonomista, vol. 1, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa, 2012
 • Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK), Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990
 • Makarowski R., Stres i ryzyko jako elementy czynnika ludzkiego w sportach i profesjach lotniczych, Wydawnictwo AKAM, Warszawa, 2016
 • Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, 2013
 • Paluchowski W.J., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążenia pracą, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014
 • Piskorz A., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa lotu próbnego pilotów wojskowych, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin – Polonia, vol. XXIX, 4, Sectio J., Lublin, 2016
 • Rotter J. B., Generalized Expectancies for Internal versus External Xontrol of Reinforcement, Psychological Monographs: General and Applied, vol.80, No.1, whole 609, 1966
 • Tokarczyk, E., Psychologiczna charakterystyka kierowców przestrzegających wymogu trzeźwości w ruchu drogowym, Transport Samochodowy, Nr. 1, 2010
 • Wudarzewski G., Measurement of Organizational Climate in Contemporery Organizations – Adaptation, Validation and Verification of Haygroup’s OCE Method, [w:] K. Łobos, A. O. Yermoshkina, (red.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for Future and Functioning Conditions, Difin, Warszawa, 2017
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_4_133-142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.