PL EN


2018 | 52 | 4 |
Article title

Czynniki wpływające na innowacyjność gospodarki światowej w XXI wieku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Investments in research and development (R&D) have become an inseparable element of the innovation policy of the most developed economies. Expenditure on R&D is a very profiable investment that affects the potential of entities in a country. There are actions through which the process of producing new goods and services becomes very creative and unique. Creation of an environment in which human capital will have the most favourable conditions for development is the foundation of the increase in work efficiency in the 21st  century. Such a situation leads to increased competitiveness and effiiency of the global market, allowing it to continually develop. The cooperation of business and science can be a high-performance connection that currently creates the competitiveness of the global economy. A protection policy based on patents or proprietary rights must form the foundation of innovative actions that can be easily subject to theft or replicas without protection.
PL
Nakłady na prace badawczo-rozwojowe stają się niezmiernie relewantnym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju gospodarki światowej. Tworzenie nowych technologii czy pionierskich wynalazków stanowi obecnie fundament innowacyjności. Kapitał ludzki będący sumą wykwalifikowanych pracowników, naukowców, ich wiedzy i umiejętności, sprzyja kreowaniu produktów i usług o zupełnie nowej jakości i użyteczności. Infrastruktura naukowo-badawcza w postaci różnego rodzaju ośrodków czy laboratoriów stanowi ważny element w udoskonalaniu pracy i powiększaniu wiedzy o świecie i człowieku. Kooperacja przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi czy uniwersytetami składa się obecnie na nową wartość dodaną stanowiącą o światowej konkurencyjności. Pojawianie się nowych produktów i usług wzmaga rywalizację o konsumenta, wpływając na rozwój gospodarki światowej. Działania protekcyjne wyrażone m.in. w polityce patentowej mogą stanowić gwarancję tego, że wytworzone rozwiązania nie zostaną powielone przez konkurencję.
Year
Volume
52
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-19
Contributors
author
References
 • Davis G. F., Kim S., Financialization of the Economy, Ross School of Business, The University of Michigan 2015
 • Hall B. H., Research and Development, Contribution to the International Encyclopedia of the Social Sciences 2006, www.eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH06_IESS_R&D.pdf
 • Konopko M., Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy: monografia naukowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009
 • Milewski R., Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Morris L., Permanent innovation, Hartmut Esslinger, Pennsylvania 2006
 • Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 • National Science Board, 2012, www.nsf.gov/nsb/publications/2012/nsb1203.pdf, [dostęp: 26.02.2018]
 • Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T., Wisła R., Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 2002
 • The Statistics Portal, Leading countries by gross research and development (R&D) expenditure worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars), www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and- development-gross-expenditure-top-countries/, [dostęp: 25.02.2018]
 • Tocan M. C., Knowledge Based Economy Assessment, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2012, www.scientificpapers.org/wpcontent/files/1323_Madalina_TOCAN_ Knowledge_based_economy_assessmen.pdf
 • World Intellectual Property Organization, www.wipo.int, [dostęp: 25.02.2018]
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 • Zieliński M., Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 66, Nr kol. 1898 Politechnika Śląska 2013, www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z66/01%20Zieli%F1ski.pdf [dostęp: 22.02.2018]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_4_143-151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.