PL EN


2018 | 52 | 4 |
Article title

Upadłość przedsiębiorstw a wybrane agregaty makroekonomiczne oraz mierniki finansowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the bankruptcy of enterprises in Poland and the main theoretical aspects of bankruptcy of enterprises in particular. The author analysed correlations between the number of bankruptcies of business entities and selected macroeconomic figures and financial indicators of enterprises in the period 2004–2015. The correlation analysis confirmed the existence of a linear relationship between the number of bankruptcies of enterprises and income from CIT.
PL
Artykuł dotyczy problemu bankructw i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne zjawiska bankructw przedsiębiorstw. Zostały przeanalizowane zależności pomiędzy liczbą upadłości podmiotów gospodarczych a wybranymi wielkościami makroekonomicznymi oraz wybranymi wskaźnikami finansowymi przedsiębiorstw w okresie 2004–2015. Analiza korelacji potwierdziła istnienie związku liniowego pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw a dochodami z podatku CIT.
Year
Volume
52
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-19
Contributors
author
References
 • 1. Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy, Wiley, New York 1993.
 • 2. Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 • 3. Campbell S.V., Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Heid Firms, “Accounting Horizons” Vol. 10 No. 3, September 1996.
 • 4. Cumming D., Fleming, G., Corporate Defaults, Workouts, and the Rise of the Distressed Asset Investment Industry, “Business History Review”, 2015, nr 89(2), doi:10.1017/S000768051500029X.
 • 5. Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 2017, nr 2.
 • 6. Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.
 • 7. Dellisanti D., Warner R., Bankruptcies, bailouts, and some political economy of corporate reorganization. “Journal of Institutional Economics”, 2018, doi:10.1017/S1744137418000085
 • 8. Eckbo, B. E., Thorburn, K. S., & Wang, W, How costly is corporate bankruptcy for the CEO?, Journal of Financial Economics 2016, No. 121(1).
 • 9. Jackson T.H., Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors’ Bargain, “Yale Law Journal”, 1982, Vol. 9.
 • 10. Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M., Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring, “Journal of Corporate Finance”, 2015, No. 33.
 • 11. Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 • 12. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • 13. Mitman, K., Macroeconomic effects of bankruptcy and foreclosure policies, “American Economic Review” 2016, No.106(8).
 • 14. Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • . Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015, z. 143.
 • 16. Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankruptcy, Virginia Law Review 2005, Vol. 91, Issue 5.
 • 17. Staszkiewicz P., Dynamika upadłości, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • 18. Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • 19. Yang, S.A., Birge, J.R., Parker, R.P., The supply chain effects of bankruptcy, “Management Science”, 2015, No. 61(10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_4_7-15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.