PL EN


2018 | 52 | 4 |
Article title

Finansyzacja polskich spółek giełdowych w ujęciu sektorowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszona jest problematyka finansyzacji przedsiębiorstw. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie dotyczące różnic w poziomie finansyzacji grup przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi na kryterium przynależności sektorowej. Analiza dotyczyła niefinansowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie i obejmowała lata 2011-2017. W pracy wykorzystano zarówno syntetyczne mierniki finansyzacji jak i mierniki mierzące wybrane aspekty działalności finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki dowodzą występowania różnic sektorowych w poziomie finansyzacji badanych spółek oraz relatywnie niewielkiej roli działalności finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w relacji do działalności operacyjnej.
EN
This paper deals with the issue of financialization of companies. The main goal of this article was to answer the question about differences in the levels of financialization between groups of companies from different sectors. The research sample consisted of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange and covered the period 2011–2017. The authors used synthetic indicators of company financialization reflcting their fiancial and investment performance. The results prove the existence of sectoral differences in the level of finances of the surveyed companies and the relatively small role of fiancial activity of non-financial enterprises in relationship to the operating activity.
Year
Volume
52
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-19
Contributors
References
 • Adamska, A., Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „Finanse” 2017, Vol. 10(1).
 • Davis, L., Financialization and Investment: A Survey of the Empirical Literature, “Journal of Economic Surveys” 2017a, Vol. 31(5).
 • Davis, L., Financialization and the Non-fiancial Corporation: An Investigation of Firm-level Investment Behavior in the United States, “Metroeconomica. International Review of Economics” 2017b, Vol. 69(1), DOI: 10.1111/meca.12179.
 • Krasucka, M., Przejawy fiansyzacji rynku kredytów dla MSP, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, Vol. 425, DOI: 10.15611/pn.2016.425.06.
 • Krippner, g., Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2011.
 • Lapavitsas, C., Profiing without Producing. How Finance Exploits Us All, Verso, London–New York 2013.
 • Lisek, S., Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiany w czasie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, Vol. 4(82/1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-10.
 • Ratajczak, M., Ekonomia w dobie fiansyzacji gospodarki, „Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, Vol. LxxVI(2), Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań.
 • Remlein, M., Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, Vol. 88(138).
 • Styhre, A., The Financialization of the Firm. Managerial and Social Implications, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK 2015.
 • Szczepankowski, P., Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, Vol. 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szczepankowski, P., Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017a, Vol. 2(86), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, DOI: 10.18276/frfu.2017.86-24.
 • Szczepankowski, P., Financialisation of the Non-Financial Corporations and Enterprise Value Migration. Evidence from the Polish Stock Market: 2000-2015, “Studia i Prace WNEiZ US” 2017b, Vol. 44(2), DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-13.
 • Tori, D., Onaran, O., The Effects of Financialization on Investment: Evidence from Firm-level Data for the UK, “Cambridge Journal of Economics” 2018, Vol. 42(5), DOI: 10.1093/cje/bex085.
 • Van der Zwan, N., Making Sense of Financialization, “Socio-Economic Review” 2014, Vol. 12(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_4_93-102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.