PL EN


2018 | 52 | 5 |
Article title

Dlaczego przedsiębiorstwa emitują obligacje zamienne? Analiza polskiego rynku długu zamiennego w latach 2009-2017

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to identify the motives for the use of convertible bonds on the Polish capital market. Empirical examination of 71 convertible sales carried out by 38 issuers listed on the Warsaw Stock Exchange shows that more than half of convertibles in Poland were issued by undervalued companies in good financial performance to raise funds for new investment projects as a more favorable alternative for the issuance of common stock. Second, one third of convertibles were used by firms in financial distress to support their restructuring process as a cheaper and faster source of backdoor equity financing. Third, every fifth convertible bond was issued for tax benefits available under Polish law regulations.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn emisji obligacji zamiennych na polskim rynku kapitałowym. Analiza 71 emisji obligacji przeprowadzonych w latach 2009–2017 przez 38 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykazała, po pierwsze, że ponad połowa obligacji zamiennych została wyemitowana przez niedowartościowanie przedsiębiorstwa znajdujące się w dobrej sytuacji finansowej w celu pozyskania funduszy na realizację nowych inwestycji jako bardziej korzystna alternatywa dla zwykłej emisji akcji. Po drugie, co trzecia emisja obligacji zamiennych została przeprowadzona przez mocno zadłużone i nierentowne spółki w procesach restrukturyzacyjnych, które traktują dług hybrydowy przeważnie jako szybszy i tańszy sposób na podwyższenie kapitału własnego w stosunku do emisji akcji. Po trzecie, co piąta emisja obligacji zamiennych była przeprowadzona dla osiągnięcia korzyści podatkowych dostępnych w polskim systemie prawnym.
Year
Volume
52
Issue
5
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-10
Contributors
References
 • Bancel F., Mittoo U.R., Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, “Financial Management” 2004, Vol. 33 (4).
 • Bancel F., Mittoo U.R., Zhang Z., The Geography of European Convertible Bonds: Why Firms Issue Convertibles?, “Working Paper, ESCP European Business School Berlin, University of Manitoba , University of Regina” 2009.
 • Brennan M.J., Schwartz E.S., The Case for Convertibles, “Journal of Applied Corporate Finance” 1988, Vol. 1 (2).
 • Brounen D., Jong A., Koedijk K., Capital Structure in Europe: Survey Evidence, “Journal of Banking and Finance” 2006, Vol. 30(5).
 • Calamos J.P., Convertible Securities, Structures, Valuation, Market Environment, and Asset Allocation. Calamos Investments LPP, Naperville 2017.
 • Dutordoir M., Van de Gucht L., Why Do Western European Firms Issue Convertibles Instead of Straight Debt or Equity?, “European Financial Management” 2009, Vol. 15(3).
 • Grant Thornton, Rynek Catalyst. Obligacje korporacyjne w Polsce – podsumowanie wyników za 2017 rok. Grant Thornton, Warszawa 2018. Pozyskano z: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport-Catalyst-GRANT THORNTON-18-06-2018.pdf (23.06.2018).
 • Green R.C., Investment Incentives, Debt, and Warrants, “Journal of Financial Economics” 1984, Vol. 13 (1).
 • Isagawa N., Callable Convertible Debt under Managerial Entrenchment, “Journal of Corporate Finance” 2002, Vol. 8 (3).
 • Jalan P., Barone-Adesi G., Equity Financing and Corporate Convertible Bond Policy, “Journal of Banking and Finance” 1995, Vol. 19.
 • Lewis C.L., Rogalski R.J., Seward J.K., Industry Conditions, Growth Opportunities and Market Reactions to Convertible Debt Financing Decisions, “Journal of Banking and Finance” 2003, Vol. 27.
 • Marszałek J., Charakterystyka zadłużenia emitentów obligacji zamiennych w ujęciu sektorowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2011, Vol. 37.
 • Mayers D., Why Firms Issue Convertible Bonds: The Matching of Financial and Real Investment Options, “Journal of Financial Economics” 1998, Vol. 47 (1).
 • Noddings T.C., Noddings, J.G., The International Handbook of Convertibles, Glenlake Publishing Company, Chicago 2001.
 • Pasińska D., Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszenie zamiaru emisji obligacji zamiennych na akcje publicznych spółek w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, Vol. 236.
 • Pasińska D., Emisje obligacji zamiennych na akcje w spółkach notowanych na GPW w Warszawie w latach 2001–2009, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, Vol. 256.
 • Rybka A., Zastosowanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie na podstawie analizy wybranych instrumentów notowanych na rynku Catalyst, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Finanse” 2013, Vol. 913.
 • Stein J.C., Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing, “Journal of Financial Economics” 1992, Vol. 32 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_5_17-25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.